Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Hình ảnh thánh lễ ra mắt hội Mân Côi và Giuse họ Xuân Lai

Hình ảnh thánh lễ ra mắt hội Mân Côi và Giuse họ Xuân Lai

Xuân Lai: ngày 29/10/2014, cha đặc trách Giuse Trân Quang Vinh và ban phục vụ hội Mân Côi và Giuse đã đến giáo họ Xuân Lai để chứng kiến thánh lễ ra mắt hội Giuse và Mân Côi.

Dưới đây là một số hình anh ngày ra mắt:

20141028_190544 20141028_190632 20141028_192234 (1) 20141028_192234 20141028_200518 20141028_203024 20141028_203401 20141028_203630 20141028_204009Jos Hồng Phúc

About admingdbn

Check Also

Trao gửi người thầy mến thương

TRAO GỬI NGƯỜI THẦY MẾN THƯƠNG Cô Vi đến đã làm đảo lộn mọi kế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *