Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Hình ảnh thánh lễ ra mắt hội Mân Côi và Giuse họ Xuân Lai

Hình ảnh thánh lễ ra mắt hội Mân Côi và Giuse họ Xuân Lai

Xuân Lai: ngày 29/10/2014, cha đặc trách Giuse Trân Quang Vinh và ban phục vụ hội Mân Côi và Giuse đã đến giáo họ Xuân Lai để chứng kiến thánh lễ ra mắt hội Giuse và Mân Côi.

Dưới đây là một số hình anh ngày ra mắt:

20141028_190544 20141028_190632 20141028_192234 (1) 20141028_192234 20141028_200518 20141028_203024 20141028_203401 20141028_203630 20141028_204009Jos Hồng Phúc

About admingdbn

Check Also

Đề tài Mân Côi tháng 10.2022

File word A5 HMC t10.2022 File word A4 HMC t10.2022 File pdf A5 HMC t10.2022 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.