Lịch tháng 10 -2024

THÁNG MƯỜI

Cầu cho việc chia sẻ sứ vụ: Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho Giáo Hội tiếp tục duy trì đời sống hiệp hành của Thượng Hội Đồng, như một dấu chỉ đồng trách nhiệm, đề cao sự tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ vụ giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một cách cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Đức Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Mẹ Maria, Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999. Concessio 17).

01 Thứ Ba. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5. Tr  29

-08

02 Thứ Tư đầu tháng. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10. Tr  30
03 Thứ Năm đầu tháng. G 19,21-27 ; Lc 10,1-12. X  01   -09
04 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. G 38,1.12-21 ; 40,3-5 ; Lc 10,13-16. Tr  02
05 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Faustina Kôwalska, trinh nữ (Tr). G 42,1-3.5-6.12-16 ; Lc 10,17-24. (Lễ thánh nữ: Ep 3,14-19 ; Mt 11,25-30). X  03
06 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24 ; Đt 2,9-11 ; Mc 10,2-16. (X).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Bổn mạng Giáo phận Bắc Ninh. Cv 1,12-14 ; GI 4,4-7 ; Lc 1,26-38.

[Không cử hành lễ thánh Brunô, linh mục. Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, cai đội, tử đạo († 1858)].

Từ Phong + Trung Xuân chầu Thánh Thể.

Tr  04

GIÁO HUẤN SỐ 45

THÁNH LỄ QUA MỌI THỜI ĐẠI

Từ thế kỷ II, chúng ta có chứng từ của thánh Giúttinô tử đạo về những diễn tiến chính của một thánh lễ. Cho đến nay, diễn tiến này vẫn không thay đổi trong các Nghi Lễ Phụng Vụ.

Thánh lễ diễn tiến theo một cấu trúc cơ bản được duy trì từ nhiều thế kỷ cho đến nay. Thánh lễ chia làm hai phần nhưng là một thể thống nhất:

– Tập họp, Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc, bài giảng và lời nguyện giáo dân;

– Phụng vụ Thánh Thể với việc tiến dâng bánh ruợu; truyền phép với lời kinh tạ ơn và hiệp lễ.

Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh thể là “một hành vi phụng thờ duy nhất” (x. Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II, số 56). Bàn tiệc Thánh Thể vừa là bàn tiệc Lời Chúa, vừa là bàn tiệc Mình Chúa Kitô” (x. Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Vaticanô II, số 21).

Phải chăng đó cũng là bữa tiệc Vượt Qua Ðức Giêsu phục sinh đã dùng với các môn đệ? Trong khi đi đường, Người giải thích cho họ những lời Thánh Kinh và khi ngồi vào bàn ăn, Người “cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ” (x. Lc 24,13-25).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1345-1347).

07 Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bổn mạng Hội Mân Côi Giáo phận Bắc Ninh. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38. Tr  05
08 Thứ Ba. Gl 1,13-24 ; Lc 10,38-42. X  06
09 Thứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục. Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4. X  07
10 Thứ Năm. Gl 3,1-5 ; Lc 11,5-13. X  08
11 Thứ Sáu. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo († 1833). Gl 3,7-14 ; Lc 11,15-26. (Lễ thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16 ; Ga 21,15-17). X  09
12 Thứ Bảy. Gl 3,22-29 ; Lc 11,27-28. X  10
13 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-27.

KỶ NIỆM NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BẮC NINH 132 NĂM HIỆN DIỆN (1892-2024) VÀ 12 NĂM CUNG HIẾN (13.10.2012). Cử hành lễ trọng Cung hiến tại Nhà thờ Chính tòa (Tr). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường. (Không cử hành lễ Cung hiến trong các nhà thờ nhà nguyện của giáo phận).

Thọ Ninh + Thường Thắng chầu Thánh Thể.

X  11

GIÁO HUẤN SỐ 46

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ

Cộng đoàn tập họp: Các Kitô hữu tập họp lại một nơi để cử hành thánh lễ. Chính Ðức Kitô đứng đầu cộng đoàn; Người chủ sự buổi lễ. Người là Thượng tế của Giao Ước Mới. Dù ẩn dạng, nhưng chính Người chủ trì mọi thánh lễ. Thay mặt Người, vị giám mục hay linh mục, “trong cương vị Ðức Kitô Thủ lãnh”, sẽ chủ sự cộng đoàn, giảng dạy sau các bài đọc, đón nhận lễ vật, dâng tiến và đọc kinh nguyện Thánh thể. Mọi người đều tham gia cách tích cực vào thánh lễ, mỗi người một cách: người đọc thánh thư, kẻ mang lễ vật, người trao Mình Thánh và toàn dân đều thưa Amen thể hiện sự tham gia của mình.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1348).

14 Thứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo. Gl 4,22-24.26-27.31 hay 5,1 ; Lc 11,29-32. X  12
15 Thứ Ba. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41. Tr  13
16 Thứ Tư. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ. Gl 5,18-25 ; Lc 11,42-46. X  14
17 Thứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính, linh mục, tử đạo († 1833). Ep 1,1-10 ; Lc 11,47-54. Đ  15
18 Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9. Đ  16
19 Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. Ep 1,15-23 ; Lc 12,8-12. X  17
20 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11 ; Dt 4,14-16 ; Mc 10,35-45 (hay Mc 10, 42-45). Chúa nhật truyền giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Bến Cốc + Ngọc Lâm chầu Thánh Thể.

X  18

GIÁO HUẤN SỐ 47

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

Phụng vụ Lời Chúa: gồm các bài đọc rút ra từ “các sách ngôn sứ”, nghĩa là từ Cựu Ước, và từ các “ký ức của tông đồ”, nghĩa là từ các thư và Phúc Âm. Bài giảng giúp các tín hữu nhận thức đây là Lời Chúa (x. 1 Tx 2,11): phải đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống. Tiếp đến là lời nguyện tín hữu cầu cho mọi người, như lời thánh Phaolô dạy: “Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền” (x. 1 Tm 2,1-2).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1349).

21 Thứ Hai. Ep 2,1-10 ; Lc 12,13-21. X  19
22 Thứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 2,12-22 ; Lc 12,35-38. (Lễ thánh giáo hoàng: Is 52, 7-10 ; Ga 21,15-17). X  20
23 Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục. Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ, tử đạo († 1833). Ep 3,2-12 ; Lc 12,39-48. X  21
24 Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cai đội, tử đạo († 1860). Ep 3,14-21 ; Lc 12,49-53. X  22
25 Thứ Sáu. Ep 4,1-6 ; Lc 12,54-59. X  23
26 Thứ Bảy. Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9. X  24
27 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9 ; Dt 5,1-6 ; Mc 10,46-52. Được cử hành lễ CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng (Tr). Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Bài đọc: chính ngày lễ. (x. Lưu ý:  X, 1, tr 16).  

Chũ + Thường Lệ chầu Thánh Thể.

X  25

GIÁO HUẤN SỐ 48

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

Chuẩn bị lễ phẩm: Người ta đưa, đôi khi rước cách long trọng, bánh và rượu lên bàn thờ. Vị linh mục nhân danh Ðức Kitô, dâng lên Thiên Chúa lễ vật sẽ trở thành Mình Máu Ðức Kitô. Ðây chính là cử chỉ của Ðức Kitô, trong bữa Tiệc Ly, “cầm lấy bánh và chén rượu”. “Chỉ có Hội Thánh trong lời kinh tạ ơn mới có quyền dâng lên Ðấng Sáng Tạo lễ vật tinh tuyền được chọn giữa vạn vật” (T. Irênê, chống lạc giáo).Việc dâng lễ vật trên bàn thờ lặp lại cử chỉ của Menkisêđê và đặt tặng phẩm của Tạo Hóa vào tay Ðức Kitô. Trong hy tế của mình, Ðức Giêsu kiện toàn mọi cố gắng tế lễ của con người.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1350).

28 Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, linh mục, tử đạo († 1798). Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19. Đ  26
29 Thứ Ba.  Ep 5,21-33 ; Lc 13,18-21. X  27
30 Thứ Tư. Ep 6,1-9 ; Lc 13,22-30. X  28
31 Thứ Năm. Ep 6,10-20 ; Lc 13,31-35. X  29