Rao báo truyền chức Phó tế

RAO BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

      Bắc Ninh, ngày 24  tháng 11 năm 2020 

Rao báo truyền chức phó tế 2020 (pdf)

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế  trong thời gian sắp tới:

  1. Thầy Giuse Cao Thanh Bắc, sinh ngày: 09 – 7 – 1988 tại giáo xứ Yên Thịnh, giáo hạt Tuyên Quang.
  2. Thầy Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long, sinh ngày: 02 – 2 – 1986 tại giáo họ Bá Cầu, xứ Hữu Bằng, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  3. Thầy Giuse Phan Tự Toán, sinh ngày: 02 – 5- 1989 tại giáo xứ Dũng Vi, giáo hạt Bắc Ninh.
  4. Thầy Vicentê Nguyễn Văn Trường, sinh ngày: 01 – 5 – 1986 tại giáo xứ Lập Trí, giáo hạt Nội Bài.
  5. Thầy Giuse Đỗ Bá Luân, sinh ngày 07 – 2 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  6. Thầy Augustinô Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày: 02 – 6 – 1986 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  7. Thầy Gioan Thiên Chúa Ngô Văn Tuân, sinh ngày: 25 – 12 – 1983 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ, cha tổng đại diện  hoặc bề trên, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ trong giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật  I Mùa Vọng đến Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng.

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

                                                          Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh