Thông báo truyền chức Phó tế

Bieutuong net ve mau

Tòa giám mục BẮC NINH

TP. BẮC NINH – VIỆT NAM

Tel: +84 (241) 382 1438

Fax: +84 (241) 382 4843

Email: vptgmbn@gmail.com

 

 

  Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2013             

 

Thông báo

Truyền chức phó tế

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới:

1.     Giuse Nguyễn Văn Công, sinh ngày 20.09.1979, tại giáo xứ Đồng Chương

2.     Đaminh Ngô Quang Duẩn, sinh ngày 10.10.1974, tại giáo xứ Tân Cương

3.     Giuse Mai Viết Dương, sinh ngày 28.07.1975, tại giáo xứ Tân Cương

4.     Đaminh Nguyễn Văn Hồi, sinh ngày 02.09.1974, tại giáo xứ Nhã Lộng

5.     Giuse Đinh Văn Thành, sinh ngày 17.12.1977, tại giáo xứ Yên Mỹ

6.     Gioan Nguyễn Xuân Toàn, sinh ngày 20.11.1978, tại giáo xứ Đồng Chương

7.     Vinhsơn Bùi Thanh Quang, sinh ngày 31.12.1980, thuộc dòng Chúa Cứu Thế

8.     Phanxicô Maria Hồ Hoàng Doanh, sinh ngày 04.10.1972, thuộc dòng Đồng Công

9.     Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, sinh ngày 07.07.1969, thuộc dòng Đồng Công

10.            Phêrô Maria Vũ Duy Nghiệp, sinh ngày 21.08.1976, thuộc dòng Đồng Công

11.            Giuse Maria Phạm Văn Sổ, sinh ngày 03.09.1967, thuộc dòng Đồng Công

12.            Gáprien Maria Vũ Xuân Tường, sinh ngày 20.07.1972, thuộc dòng Đồng Công

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên. Ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi.

 Đề nghị quý cha cho rao ở các nhà thờ trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên, ngày 20.10.2013 đến Chúa Nhật thứ 31 Thường Niên, ngày 03.11.2013.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH