Home / Tag Archives: Tân Bình

Tag Archives: Tân Bình

Làm phép nhà mục vụ giáo xứ Tân Bình

Nối tiếp niềm vui tối ngày 23 khi Đức cha ban Bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi, ngày 24.10, giáo xứ hiệp hoan trong Thánh Lễ khánh thành nhà mục vụ. Trước Thánh lễ, nghi thức làm  phép nhà mục vụ được diễn ra. Có thể nói, …

Read More »

Giáo xứ Tân Bình – hạt Tuyên Quang

Nằm ở vùng Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang, Tân Bình là giáo xứ có họ đạo xa nhất giáo phận. Giáo xứ Tân Bình nằm trong địa hạt của ba huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Chiêm Hóa thuộc tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây có hai con sông lớn là …

Read More »