Bài viết mới
Home / Thông báo / Giáo phận / Thông báo truyền chức phó tế

Thông báo truyền chức phó tế

 Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2016     

Thông báo

Truyền chức phó tế

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới:

  1. Thầy Gioan Eude Maria Trần Văn Điến, sinh ngày 18/01/1981, thuộc dòng Đồng Công
  2. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Khang, sinh ngày 13/05/1986, tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh
  3. Thầy Phanxicô Xaviê Phạm Văn Quang, sinh ngày 20/07/1980, tại giáo xứ Yên Thủy, giáo hạt Thái Nguyên
  4. Thầy Hiêrônimô Nguyễn Văn Tính, sinh ngày 12/05/1985, tại giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Bắc Ninh
  5. Thầy Inhaxio Antiokia Maria Thân Văn Thái, sinh ngày 10/08/1979, thuộc dòng Đồng Công

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên giáo phận. Ai biết mà không báo thì mắc lỗi.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba Chúa Nhật: từ Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng, ngày 04/12/2016 đến Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng, ngày 18/12/2016.

 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

About admingdbn

Check Also

Thông báo tập huấn về truyền thông cấp Giáo xứ – Giáo hạt

GIÁO PHẬN BẮC NINH BAN TRUYỀN THÔNG  THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỀ TRUYỀN THÔNG CẤP …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.