Home / Caritas / Video: Người khuyết tật Gp. Bắc Ninh giao lưu họp mặt và hành hương Năm Thánh

About admingdbn

Check Also

Thư mục vụ Mùa Vọng 2021 – 2022

Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2021 – 2022 pdf Kính gửi quý cha, quý tu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *