Bài viết mới
Home / Ban mục vụ / Tổng kết khóa giáo lý xứ Chính Tòa hè 2022

Tổng kết khóa giáo lý xứ Chính Tòa hè 2022

Vào lúc 19 giờ 30, ngày 20/8/2022, Đức cha phó Giuse đã dâng Thánh lễ tổng kết khoá giáo lý hè 2022 cho các em thiếu nhi xứ đoàn Gioan Baotixita, xứ Chính toà. Tham dự Thánh lễ có các em thiếu nhi, đại diện các đoàn thể trong xứ họ, quý dì, anh chị huynh trưởng, các phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha phó mời gọi các con hãy qua cửa hẹp bằng sự cố gắng. Cố gắng học tập. Cố gắng đi lễ đi thờ. Cố gắng đi học giáo lý. Chỉ có cố gắng mới giúp chúng ta qua được cửa hẹp mà thôi.

Trước khi kết thúc thánh lễ một em đại diện đã nói lên lời tri ân, cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn quý Đức cha, cha xứ, quý cha, quý dì, quý ân nhân, quý ban hành giáo, quý cộng đoàn… đã yêu thương, giúp đỡ cho chúng con và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con khi tham gia khóa học giáo lý hè.

Được biết, khoá học giáo lý hè xứ Chính toà được bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 20/8/2022. Thời gian học từ 19h00 đến 21h00 các ngày trong tuần. Chương trình học giáo lý hè mỗi ngày đều bắt đầu bằng Thánh lễ. Sau Thánh lễ là một giờ học giáo lý. Khoá giáo lý hè năm nay đón nhận được 311 học viên chia thành 7 lớp.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Bổn mạng Gioan Baotixita ban muôn ơn lành cho các em thiếu nhi để các em cố gắng sống những điều đã được học trong mùa hè 2022 này.

Đức Mai

About Nguyen Nguyen

Check Also

Rao báo truyền chức Phó tế

Bắc Ninh, ngày 26  tháng 11 năm 2022 Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng …