Home / Thông báo (page 30)

Thông báo

Cáo phó: Ông cố Đaminh Phạm Công Thô

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”  Trong niềm tin vào Đức Kitô  Phục Sinh Tang quyến chúng con xin kính báo: Ông CỐ ĐAMINH  Phạm Công Thô Sinh năm 1950 Thân phụ của tập sinh Maria Phạm Thiên Hương thuộc dòng nữ Đaminh Bắc Ninh dã an …

Read More »

Cáo phó: Bà cố Anna Đặng Thị Chuông

Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất GIÁO PHẬN BẮC NINH       CÁO PHÓ                                 Trong niềm tin vào Đức KiTô Phục Sinh                          Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất thương tiếc kính báo:  Bà Anna Đặng Thị Chuông là thân mẫu nữ tu Anna Nguyễn Thị Thủy, thuộc thành viên …

Read More »