Lễ Thánh Martino De Porres Bổn Mạng Cộng Đoàn Và Nhà Mở Từ Phong

Tại nhà thờ giáo xứ Từ Phong, sáng nay, ngày 5 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra thánh lễ kính thánh Martino De Poress, bổn mạng Tu xá và Nhà mở  của quý sơ Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám Mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế.