Đức Cha Giuse huấn đức các Chú Nhà Thánh Tự

Tối ngày 6/11/2023, Đức cha Giuse – Giám mục Giáo Phận đã đến gặp gỡ, chia sẻ với các chú Nhà Ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự.