Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự / Giới thiệu Nhà Ứng sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự

About admingdbn

Check Also

Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Vp. Tòa giám mục Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *