Tử Nê: Thánh lễ bế mạc huấn luyện huynh trưởng

(Tử Nê) chiều thứ năm ngày 07/07/2016 cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân – chính xứ Tử Nê, quản hạt Bắc Ninh chủ tế thánh lễ bế mạc sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 1: Hừng đông vươn lên 16.

Trong thánh lễ bế mạc có nghi thức tuyên hứa, thăng cấp và trao khăn cho các anh chị sa mạc sinh. Cũng trong thánh lễ này xứ đoàn Luy Gonzaga giáo xứ Tử Nê được thành lập. Cùng đồng tế có cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh, cha phó xứ Tử Nê Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền.

Trong bài giảng cha tuyên úy Giuse chia sẻ “Giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc nên phải coi trọng vai trò của giáo dục và đào tạo cho thế hệ trẻ”. Qua sự kiên Euro 2016 ngài nói “Đội bóng Liên Đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh GP Bắc Ninh – trong mục tiêu và đường hướng của đức giám cha giáo phận là ưu tiên cho Thiếu Nhi.

Cha giảng lễ nói tiếp: phong trào thiếu nhi Thánh Thể đó hẳn là ơn Chúa Thánh Thần,  sáng kiến tài kéo và hết sức hợp với thời đại và theo kịp bước tiến của xã hội hôm nay. Cuối cùng ngài chia sẻ “Lời Chúa trong Thánh Kinh là nền tảng và là chất liệu đặc biệt phong trào dùng để giáo dục, thánh hóa và hướng dẫn giới trẻ trong hoạt động tông đồ cũng như xã hội. Nhận Chúa Giê-su là lý tưởng, huynh trưởng  đã chọn đích điểm để đạt tới chính là nên một với Người trong cầu nguyện, rước Ll, hy sinh và làm tông đồ. Mỗi huynh trưởng  hướng dẫn các em thiếu nhi sống đạo, đã được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, theo ý  định khôn ngoan của Thiên Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa, thăng cấp, trao khăn cho gần 40 anh chị đã vượt qua được khóa huấn luyện. Tiếp đến là nghi thức Tuyên thệ và ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Tử Nê với tước hiệu Luy Gonzaga. Phong trào đã hiện diện tại giáo xứ Tử Nê từ những năm 2009 sau nhiều năm nỗ lực học tập, đào luyện ngày hôm nay đoàn Luy Gonzaga đã có hơn 400 đoàn sinh dưới sự dẫn dắt của 39 huynh trưởng, trợ tá.

Cuối thánh lễ cha q chủ tế đã có lời nhắn nhủ tới các anh chị huynh trưởng phải luôn nhớ mình là thầy dạy đức tin nên luôn phải sống và thực thi lời Chúa qua đó là gương mẫu cho các em thiếu nhi.

IMG_2959 (FILEminimizer) IMG_2962 (FILEminimizer) IMG_2964 (FILEminimizer) IMG_2993 (FILEminimizer) IMG_3000 (FILEminimizer) IMG_3017 (FILEminimizer) IMG_3037 (FILEminimizer) IMG_3056 (FILEminimizer) IMG_3093 (FILEminimizer) IMG_3116 (FILEminimizer)

TT Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Tin liên quan