Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự / Cha Giêrônimô Nguyễn Văn Tính huấn đức các chú Nhà thánh Tự

Cha Giêrônimô Nguyễn Văn Tính huấn đức các chú Nhà thánh Tự

Ngày 26/04/2023, Nhà Ứng sinh thánh Phêrô Tự hân hoan chào đón cha Giêrônimô Nguyễn Văn Tính đến huấn đức và chia sẻ cùng các chú Nhà thánh Tự. Cha Giêrônimô hiện đang coi sóc giáo xứ An Bài, giáo phận Bắc Ninh.

Trong giờ huấn đức, cha Giêrônimô chia sẻ cho các chú về kinh nghiệm mục vụ giáo xứ, nhất là đời sống đức tin của tín hữu ngày nay. Điểm quan trọng của một người cha xứ khi mục vụ giáo xứ là chăm lo đời sống đức tin của các tín hữu. Đời sống này được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi sức sống thiêng liêng, là Lời Chúa và Thánh Thể. Hơn nữa, cha còn nhấn mạnh đến đời sống đức tin hệ tại ở việc con người biết thờ phượng Chúa qua cầu nguyện. Nếu muốn nói về Chúa thì người đó trước hết là phải biết Chúa và yêu mến Chúa. Chỉ khi có lòng yêu mến, ta mới có thể chia sẻ Chúa cho tha nhân.

Sau cùng, cha Giêrônimô khuyên nhủ các chú hãy siêng năng cầu nguyện, suy ngẫm và sống Lời Chúa. Muốn theo Chúa, các chú phải là những gương mẫu thánh thiện, là người môn đệ trung tín và thân thiết với Chúa. Để được như vậy, mỗi người cần đặt Lời Chúa làm hành trang cho mình để thi hành mệnh lệnh của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Sau giờ huấn đức, Cha Giêrônimô và giới trẻ giáo xứ An Bài cùng các chú có trận giao lưu bóng đá và giờ kinh Phụng Vụ chung, để cùng cầu nguyện cho nhau và gắn kết nên một trong Đức Kitô.

Giuse Tan Vào Nắng

About Nguyen Nguyen

Check Also

Thánh Lễ kỷ niệm 140 năm thành lập giáo phận và truyền chức linh mục

Vào lúc 17h00p, ngày 29/05/2023, tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh đã diễn ra …