Home / Giáo hội Việt nam / Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên

WHĐ (05.04.2014) – Hôm nay, 05-04-2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên như sau:

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phậnLong Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiệu toà Acalisso.

 

Tiểu sử Đức Tân Giám mục Giuse Trần Văn Toản:

 

07-04-1955:

Sinh tại Quảng Nam

1966 – 1970:

Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng – Châu Đốc

1970 – 1974:

Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa – Long Xuyên

1974 – 1975:

Học triết học tại Đại chủng viện Tôma Long Xuyên

1975 – 1976:

Học triết học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 – 1977:

Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên

1977 – 1979:

Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 – 1980:

Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên

1980 – 1988:

Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988:

Chịu chức Phó tế do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần

1988 – 1992:

Thi hành tác vụ Phó tế tại giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992:

Chịu chức Linh mục do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần

1992 – 1999:

Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 – 2000:

Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila, Philippines

2000 – 2005:

Học tại Đại học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về Giáo dục

2006 – 2014:

 Phục vụ tại Toà Giám mục Long Xuyên

 

 Phụ trách dự tu giáo phận

 

 Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên

 

 Điều phối sinh hoạt của các Uỷ ban và các Ban trong giáo phận

 

 Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

 

 Giáo sư môn Truyền giáo học tại Đại chủng viện Thánh Quý.

 

(Nguồn: http://press.vatican.va  Giáo phận Long Xuyên)

 

WHĐ

About admingdbn

Check Also

Văn phòng truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp truyền thông

FABC – OSC / WHĐ WHĐ (26.5.2022) —  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.