Home / Khánh nhật truyền giáo: "Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi". / 122007323_714361082512449_9194644663812433969_n (1) (Copy)

About admingdbn

Check Also

Khóa đàn phụng vụ hạt Vĩnh Phúc năm 2022

Vào lúc 19h30, Thứ sáu ngày 12/8/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Hữu Bằng, Thánh …