Giáo xứ Thái Nguyên

Giáo xứ Thái Nguyên cách Toà Giám mục Bắc Ninh khoảng 69km về phía Đông Nam. Hiện nay, giáo xứ có 9 giáo họ: Thái Nguyên, Lưu Xá, Oánh, Quán Triều, Tam Giang, Tân Thành, Lương Sơn, Đồng Quang và Sông Công và 1 giáo điểm Xuân Đãng.

Năm thành lập: 1903.

Bổn mạng: Đức Maria – Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: