Giáo xứ Bắc Kạn

Họ nhà xứ Bắc Kạn nằm trên địa bàn hành chính thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bắc Kạn cách Tòa Giám mục Bắc Ninh chừng 160km về hướng Bắc là nơi khởi nguồn của dòng sông Cầu thơ mộng chảy giữa lòng Giáo phận Bắc Ninh. Giáo xứ Bắc Kạn có 6 giáo họ: Họ nhà xứ Bắc Kạn, Na Rì, Chợ Đồn, Nà Phặc, Ba Bể, Pắc Nậm và giáo họ Hòa Mục (Chợ Mới). Giáo xứ bao trùm trên toàn tỉnh Bắc Kạn nhưng số giáo dân lại rất ít đa phần là di cư từ vùng xuôi lên. Những năm gần đây Giáo phận giao các họ đạo của toàn xứ cho dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Hiện nay, giáo xứ Bắc Kạn đã có những khởi sắc đáng mừng.

Năm thành lập: Năm 1928, thời Đức cha Teodoro Gordaliza Phúc.

Bổn mạng: Thánh Đaminh (8/8).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: