Giáo xứ Nỷ

Giáo xứ Nỷ cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 35km về phía Tây Bắc. Giáo xứ nằm trên địa bàn rộng lớn gồm 11 xã của huyện huyện Sóc Sơn. Giáo xứ Nỷ nằm ở cực Bắc giáo hạt Nội Bài, tiếp giáp một số xứ họ thuộc giáo hạt Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Bắc Ninh. Năm 2017, giáo xứ Nỷ được tách ra từ giáo xứ Lập Trí, gồm 09 giáo họ và giáo điểm.

Trên vùng đất thuộc giáo xứ Nỷ có địa danh Đền Gióng nổi tiếng. Đền Gióng không chỉ gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn gắn với truyền thuyết Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân, giành lại hòa bình cho bờ cõi nước Nam. Tương truyền, trong cuộc đấu tranh chống giặc Tống, vua Lê Đại Hành cùng các tướng sĩ trên đường hành quân đã vào làm lễ cầu Thánh Gióng phù hộ cho thắng trận. Kết quả quân Tống thua lớn nên khi quay về, nhà vua đã vào lễ tạ và sai người tạc tượng thần.

Năm thành lập: Năm 1945.

Bổn mạng: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: