Thứ Tư tuần III mùa Chay

Bài đọc 1    Đnl 4, 1.5-9

Anh em phải giữ những thánh chỉ và đem ra thực hành.

Trích sách Đệ nhị luật.

1 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem  ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 5 Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất  cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? 8 Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?

9 Nhưng anh (em) hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh (em) đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh (em); trái lại, anh (em) hãy dạy cho con cháu anh (em) biết”.

 

Ðáp ca        Tv 147, 12-13.15-16.19-20

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi. Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài, sương giá như tro, Người rải rắc.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 6, 63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng   Mt 5, 17-19

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

17 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì,  Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

Suy niệm (Giuse Cao Văn Hoàng, C.Ss.R)

Trong Tin Mừng Mátthêu, Đức Giêsu được giới thiệu như là Môsê mới của dân Do thái. Nếu như Môsê vẫn được dân Do thái coi là tác giả của Ngũ thư thì chính Chúa Giêsu cũng có bộ gồm năm bài giảng lớn. Đức Giêsu cũng chính là Đấng Mêsia phải đến mà Israel đang mong đợi. Ngài là đích điểm của tất cả lịch sử dân Chúa, là ý nghĩa của tất cả sách thánh Cựu Ước. Nơi Ngài, mọi lời Thiên Chúa hứa và tiên báo qua các ngôn sứ đều được thực hiện.

Khi tuyên bố “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”, Đức Giêsu cho thấy Luật Môsê và lời các ngôn sứ vẫn không mất giá trị, tuy nhiên nó vẫn cần phải được kiện toàn. Đức Giêsu là Đấng có trọn quyền giải thích lề luật và làm cho lề luật nên vẹn toàn. Đức Giêsu không đến để huỷ bỏ lề luật nhưng Ngài cũng không thực thi lề luật một cách máy móc, vô hồn. Đối với Đức Giêsu, lề luật phải giúp người ta nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Ngày nay, nhiều Kitô hữu cũng hiểu sai và coi nhẹ lề luật của Chúa, cụ thể như Mười Điều Răn. Nhiều người thấy tham dự Thánh lễ Chúa Nhật như một bổn phận phải giữ mà không nhận ra đó là hồng ân Chúa thương ban. Chúng ta dành nhiều thời gian làm việc, ăn chơi nhưng lại tính toán, lười biếng khi dành thời gian cho Chúa. Chúng ta không nhận ra rằng thời gian là của Chúa thương ban. Việc bỏ lễ Chúa Nhật một cách thường xuyên mà không có những lý do chính đáng là dấu cho thấy chúng ta vô ơn với Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ không có bình an và hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến giải thích lề luật và ban Lời hằng sống cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì khi gặp được Chúa chúng con đi vào tinh thần cốt lõi của luật. Đó là luật yêu thương, luật của Thần Khí ban sự sống. Xin cho chúng con biết chăm chú lắng nghe và chuyên cần thực hành Lời Chúa dạy để càng ngày càng được trở nên hoàn thiện như Chúa.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.

Sở dĩ Chúa Giêsu nói những điều ấy với các môn đệ, là vì người Dothái thấy Chúa hay chữa bệnh ngày Sabát, nên họ cho rằng Chúa phá luật Mô sê, vì không tuân giữ luật ngày Sabát.

Luật lệ là điều rất cần thiết để một tổ chức hay cá nhân duy trì và phát triển. Không có luật, ắt sẽ rơi vào tình trạng vô tổ chức, mất trật tự, sống vô kỷ luật. Luật lệ càng chặt chẽ, càng không có kẽ hở để lách luật và càng giúp con người thăng tiến.

Tuy nhiên, cốt lõi của mọi lề luật phải bảo vệ và đem lại lợi ích cho con người, chứ không phải trở nên gánh nặng cho con người.

Thời Chúa Giêsu, các kinh sư Dothái thường giữ luật một cách hình thức, máy móc, không đi vào trọng tâm của lề luật, giữ luật nhưng thiếu tình bác ái yêu thương, khiến con người bị nô lệ cho lề luật.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn, làm cho lề luật trở nên hoàn hảo hơn, giúp cho họ nhận ra cốt lõi của lề luật là lòng yêu mến và chỉ cho họ thấy lề luật ấy đến từ Thiên Chúa, ai thực hành lề luật ấy thì sẽ đem lại hạnh phúc đích thực cho con người.

Chính vì vậy mà Chúa đã nói: “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời”. Bởi vì, lề luật chính là thánh ý Thiên Chúa.

Trong mùa chay thánh này, ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta cố gắng tuân giữ lề luật của Chúa một cách cẩn thận và tuân giữ với lòng yêu mến, chắc chắn luật đó sẽ đem lại tự do và ơn giải thoát cho chúng ta. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thánh Ý Thiên Chúa là điều quan trọng, không gì nhỏ bé tầm thường. Chúa Giêsu đến chính là để được thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa và các lời Thiên Chúa hứa trong Cựu ước. Ta cũng cần coi trọng và tuân hành Thánh Ý Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đôi lúc con có cảm tưởng Chúa thường phản ứng chống lại lề luật. Chúa phê bình việc giải thích và cách giữ luật của người biệt phái. Chúa lên án lối sống hình thức của họ. Nhưng càng nhìn ngắm Chúa và suy gẫm Phúc âm, con càng thấy rõ Chúa không chống đối lề luật, không bãi bỏ lề luật, mà Chúa đến để chu toàn lề luật và làm cho lề luật được kiện toàn, vì luật của Môi-sê cũng chính là luật của Thiên Chúa. Chúa phục tùng luật Môi-sê vì Chúa muốn phục tùng Ý Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương Chúa mà tôn trọng luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội. Qua lề luật, xin cho con biết nhận ra ý Chúa muốn con làm gì. Đời sống của Chúa là cuộc đời thánh thiện vì Chúa luôn chu toàn ý muốn của Chúa Cha. Xin Chúa cũng giúp con nên thánh bằng cách hy sinh ý riêng để tuân theo Ý Chúa, trung thành vâng giữ luật Chúa.

Lạy Chúa, vì xu hướng tự nhiên, con vẫn thích phá bỏ lề luật để sống tự do buông thả. Nhưng trong đức tin, con cảm tạ Chúa đã ban lề luật cho con, vì nếu không có lề luật như những tấm bảng chỉ đường, chắc chắn con sẽ lạc hướng và rơi xuống vực sâu. Xin Chúa thương gìn giữ con.

Con cũng xin Chúa giúp con biết tín nhiệm vào Chúa đang dẫn dắt Hội Thánh, để con khiêm tốn vâng theo sự chỉ dạy của Hội Thánh. Có những điều con không hiểu, có những điều con thấy lỗi thời, bảo thủ, khe khắt, nhưng xin Chúa giúp con biết đón nhận trong đức tin, ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất. Và xin Chúa giúp tất cả chúng con động viên nhắc bảo nhau trung thành với luật Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.