Thứ Ba Tuần III – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1                         2 Sm 6,12b-15.17-19

Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

12b Hôm đó, vua Đa-vít ra đi và rước Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ô-vết Ê-đôm lên Thành vua Đa-vít, trong niềm hân hoan. 13 Khi những người khiêng Hòm Bia của Đức Chúa đi được sáu bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. 14 Vua Đa-vít quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. 15 Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. 17 Người ta đưa Hòm Bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Vua Đa-vít dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. 18 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. 19 Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình.

Đáp ca                         Tv 23,7.8.9.10 (Đ. c.8a)

Đ.Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng.

7Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đ.Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng.

8Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Đ.Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng.

9Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đ.Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng.

10Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Đ.Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng.

Tung hô Tin Mừng                         x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                         Mc 3,31-35

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm (Lm Phaolô Đào Văn Trường)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể cảm thấy khó hiểu về thái độ của Đức Giê-su đối với mẹ và anh em của Người, nhưng nếu chúng ta nhìn dưới lăng kính yêu thương của Thiên Chúa thì sẽ thấy được những ẩn ý và bài học thiêng liêng sâu sắc.

Thứ nhất là Chúa Giê-su không hề coi thường hay thờ ơ với mẹ của mình, nhưng trái lại Người rất kính trọng và muốn tôn vinh chính người đã cưu mang, chăm sóc và dậy dỗ Người. Không phàm nhân nào cho chúng ta mẫu gương tuyệt hảo về sự lắng nghe hơn Đức Maria. Cả cuộc đời của Mẹ là thái độ lắng nghe liên lỉ trong khiêm hạ và phó thác. Mẹ nghe tiếng Chúa trong thẳm sâu cõi lòng và thực thi thánh ý Chúa trọn vẹn cả con tim. Có lẽ, Chúa Giê-su trong bản tính loài người đã học được điều đó từ chính thân mẫu của mình.

Thứ hai, Chúa Giê-su trao cho chúng ta một địa vị cao trọng là được là mẹ, là anh em của Chúa khi chúng ta lắng nghe và thi hành ý muốn của Người. Lời mời gọi tha thiết này không dành cho riêng ai những nó mang tính phổ quát dành cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, giai cấp, địa vị. Như vậy, ai cũng có thể làm người thân của Chúa, điều đó mang lại cho chúng ta niềm hi vọng và một cái nhìn bao dung với tất cả mọi người.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ thích nghe những lời ngon ngọt, nịnh bợ, những lời giả dối hay tán dương. Lời Chúa đôi khi là một điều gì đó thật vô bổ, chúng ta bịt tai, chúng ta thờ ơ, chúng ta loại bỏ nó ra ngoài cuộc sống. Chúng ta muốn làm chủ đời mình theo ý riêng mà không theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh với một đức tin kiên vững và một lòng mến thiết tha.