Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Bài đọc 1    Đnl 26, 16-19

Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Thiên Chúa, Thiên Chúa của anh em.

Trích sách Đệ nhị luật.

Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Hôm nay, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy”.

Hôm nay, anh (em) đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. 18 Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh (em) tuyên bố rằng anh (em) sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh (em), và rằng anh (em) sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, 19 rằng Người sẽ cho anh (em) vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh (em) sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), như Người đã phán.

 

Ðáp ca        Tv 118, 1-2.4-5.7-8

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.

Con thành tâm dâng lời cảm tạ, vì được biết những quyết định công minh. Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

Tung hô Tin Mừng        2 Cr 6, 2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Tin Mừng   Mt 5, 43-48

Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

43 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?” 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

Suy niệm (Lm. Giuse Nguyễn Bá Hiển)

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.

Ngày 13.5.1981, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Tại quảng trường thánh Phêrô, tiếng súng đã vang lên, Đức Giáo Hoàng ngã gục vào vòng tay người thư ký của ngài. Bốn ngày sau, tiếng nói của Đức Gioan Phaolô II được truyền phát qua radio cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Với giọng yếu ớt được thu từ giường bệnh tại Nhà thương, ngài nói: “Tôi cầu nguyện cho người anh em, người đã tấn công tôi, người mà tôi chân thành tha thứ. Hiệp nhất với Chúa Kitô, Linh mục và Nạn nhân, tôi xin dâng những đau khổ của tôi cho Giáo hội và cho thế giới”. Sứ điệp tha thứ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II còn được thể hiện cách mạnh mẽ hơn vào ngày 27.12.1983, ngài đã đến nhà tù ở Roma, vào phòng giam và ôm lấy anh thanh niên muốn sát hại ngài.

Lậy Chúa, sứ điệp tha thứ vẫn là một thách đố cho mỗi người chúng con. Ước mong sao mỗi chúng con nên hoàn thiện mình theo cách của Chúa chứ không phải của con người. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Theo tâm lý tự nhiên, người ta chỉ yêu thương những người mình thích, yêu những người hợp với mình, những người có lợi cho mình.

Nhưng trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta phải vượt ra khỏi quan niệm hẹp hòi, ích kỷ đó để ta có thể yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù nghịch với mình. Đây chính là tình yêu siêu nhiên vượt xa thứ tình yêu theo cảm tính tự nhiên của con người và là một việc làm rất khó thực hiện.

Tuy nhiên, điều đó không phải là không thực hiện được. Bởi vì chính Chúa đã thực hiện trước để nêu gương cho chúng ta. Ngài đã yêu thương cả kẻ thù, cầu nguyện cho cả kẻ thù và đã chết cho những kẻ tội lỗi để cứu chuộc họ.

Chính vì lẽ đó, Ngài mới mời gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi thứ tình yêu hẹp hòi ích kỷ, để trở nên giống Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài yêu thương không loại trừ bất kỳ ai, Ngài không chọn đối tượng để yêu thương.

Chính vì thế mà Ngài đã cho mặt trời mọc lên soi sáng người lành cũng như kẻ dữ và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương, đồng thời Ngài mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Ước gì trong mùa chay thánh này, mỗi người chúng ta hãy noi theo mẫu gương tình yêu thương của Chúa, để ta loại bỏ được thói hận thù chia rẽ ra khỏi lòng trí chúng ta, để từ nay chúng ta biết yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai. Như thế, mỗi ngày ta sẽ trở nên hoàn thiện như Cha của chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Tình yêu thương đích thực không được đóng khung trong gia đình, họ hàng bạn hữu thân thuộc, nhưng cần phải được mở rộng tới hết mọi người, kể cả thù địch làm hại ta. Đó là giáo lý mới của Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang dẫn con đến đỉnh cao đời sống Kitô giáo trong tình bác ái yêu thương. Chúa Cha trở thành mẫu mực duy nhất cho loài người chúng con: Ngài luôn quảng đại ban ơn một cách “phung phí”. Con cảm tạ hồng ân Chúa, vì con không bao giờ xứng đáng với ơn lành Chúa ban. Dù con bất xứng yếu hèn và tràn đầy khuyết điểm…, nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương.

Chúa mời gọi con vươn mình tới nguồn thánh thiện của Chúa. Chúa muốn con nên hoàn thiện bằng cách thoát ra khỏi chính mình, vượt ra ngoài tình thương mến hạn hẹp trong gia đình, họ hàng thân thuộc, bạn hữu, để đi đến với tất cả mọi người, để tôn trọng, quý mến và yêu thương họ.

Nhưng Chúa ơi, yêu mến những người thân là dĩ nhiên, nhưng yêu mến những người con không ưa thật là khó! Và quý mến những kẻ làm hại con là một hy sinh quá lớn lao. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng Chúa vẫn yêu thương họ và Chúa muốn con cũng thực hiện điều ấy. Xin cho con một trái tim quảng đại, biết hướng mở tới mọi người. Xin cho con biết mở tung cánh cửa tâm hồn để sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người. Nhờ đó hằng ngày con vui sướng đọc lời kinh Chúa dạy với đầy đủ ý nghĩa: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Ghi nhớ“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.