Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng +

“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7)

(15/03/1921-28/01/1992)

Sinh ngày: 15/03/1921 tại giáo xứ Tử Nê, Lương Tài, Bắc Ninh

Linh mục: 21/12/1945

Tấn phong Giám mục trong âm thầm: 04/05/1975 tại phòng U8 tòa giám mục Bắc Ninh

Giám mục phó GP Bắc Ninh từ ngày: 04/05/1975

Qua đời: 28/01/1992

Phần mộ: Nghĩa trang giáo xứ Đại Lãm