Thứ tư tuần V Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 1 V 10,1-10

Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

1 Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. 3 Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra ; không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. 4 Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây, 5 những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại Đền Thờ Đức Chúa, bà hết hồn, 6 bà nói với vua : “Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. 7 Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt ; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. 8 Phúc thay thần dân của ngài ! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài ! 9 Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Ít-ra-en ; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý.” 10 Và bà tặng vua ba ngàn sáu trăm ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ-va đã tặng vua Sa-lô-môn.

 

Đáp ca: Tv 36,5-6.30-31.39-40 (Đ. c.30a)

Đ.Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

5Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.6Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

Đ.Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

30Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
và lưỡi họ nói lên điều chính trực.31Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
bước chân đi không hề lảo đảo.

Đ.Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

39Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.40Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ.Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 17,17b.17a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mc 7,14-23

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Suy niệm (Andrew)

Khi nói về lòng người nham hiểm, người Việt chúng ta có câu: “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, hay “Khẩu phật, tâm xà”. Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng lên án thái độ của những con người sống như vậy. Người ta tưởng rằng tất cả những cái bên ngoài sẽ làm cho con người ta ra xấu xa, không thanh sạch. Tuy nhiên, Đức Giêsu khẳng định rằng, tất cả những cái bên ngoài không làm cho con người ta ra xấu xa, chỉ những cái xuất phát từ bên trong con người ra xấu xa mà thôi. Những thứ bên trong đó là lòng dạ của chúng ta. Lời nói có hay, thân hình có duyên dáng, nhưng lòng dạ nham hiểm, thì con người của chúng ta chẳng bao giờ có thể tốt hơn được. Đức Giêsu còn nói rõ hơn những thứ làm cho lòng dạ của chúng ta ra xấu xa, đó là: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những thứ ấy sẽ làm cho chúng ta ra ô uế, xấu xa, tội lỗi.

Tôi đang là người như thế nào? Tôi có thấy mình là người lòng dạ một bồ dao găm không? Tâm hồn của tôi có đang làm cho con người của tôi ra xấu xa không? Tôi đang xây dựng hình ảnh bản thân dựa trên hình thức hay tâm hồn bên trong? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng hình ảnh bản thân từ bên trong tâm hồn, lòng dạ của mình. Xin cho chúng con đừng bao giờ sống giả hình,“bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong gian hiểm giết người không dao”. Amen

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại những Kinh sư và những người Pharisêu thắc mắc về việc các môn đệ của Chúa không rửa tay trước khi Người dùng bữa.

Rửa tay là một tục lệ của người Do thái. Trước khi dùng bữa, họ buộc phải rửa tay, cho dù tay họ không bị bẩn nhưng vẫn phải rửa. Họ coi đây là một nghi thức bắt buộc, vì họ nghĩ rằng giữ tập tục như thế mới đẹp lòng Chúa.

Nhưng giữ luật hình thức, máy móc quá, làm cho họ rơi vào tình trạng giả dối. Họ chỉ lo tẩy rửa bên ngoài mà không lo tẩy rửa nội tâm bên trong.

Nhân cơ hội đó, Chúa đã chỉ cho họ thấy cái làm cho người ta ra ô uế không phải từ bên ngoài vào mà tất cả những cái xuất ra từ nội tâm bên trong mới làm cho người ta ra ô uế, đó là: “tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng”. Tất cả những thứ đó mới làm cho tâm hồn con người bị dơ bẩn.

Qua đó, Chúa muốn nhắc nhở cho họ thấy rằng; tẩy rửa bên trong mới là việc quan trọng, vì trong tâm có tốt thì việc làm và lối sống mới tốt được. Còn hình thức bên ngoài, Chúa không có ý loại bỏ, nhưng hình thức bên ngoài phải ăn nhập với nội tâm bên trong, đồng thời Chúa muốn cho họ thấy rằng; đừng quá máy móc, đừng quá trọng hình thức mà đánh mất nội tâm bên trong.

Trong việc tuân giữ lề luật, chúng ta cũng cần lưu ý, đừng quá máy móc, đừng quá trọng hình thức, nhưng hãy lo thanh tẩy tâm hồn bằng cách gột rửa đời sống nội tâm của chúng ta khỏi lối sống giả hình. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những gian tham độc ác, những mưu toan lường gạt, khỏi những hành vi dối trá…. ra khỏi tâm hồn ta. Đấy chính là việc tẩy rửa hợp ý Chúa và đẹp lòng Ngài.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy chăm lo tẩy rửa đời sống nội tâm, đừng quá chú trọng tới hình thức bên ngoài, khiến chúng ta rơi vào tình trạng sống giả dối, để ta khỏi bị Chúa lên án. Amen.