Thứ sáu tuần V – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 1 V 11,29-32 ; 12,19

Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

11 29 Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô ; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. 30 Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. 31 Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau : ‘Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. 32 Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en.’”

12 19 Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.

Đáp ca                Tv 80,10-11ab.12-13.14-15 (Đ. x. c.11a và 9a)

Đ.Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

10Ngươi đừng đem thần lạ về nhà,
thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.11abChính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập.

Đ.Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

12Dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu.13Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi !

Đ.Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

14Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ,15thì hết những địch thù của chúng,
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã.

Đ.Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

Tung hô Tin Mừng: x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 7,31-37

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Suy niệm (Andrew)

Câm điếc là một trong những rào cản để con người có thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về việc Đức Giêsu chữa lành một người vừa bị điệc, vừa bị ngọng. Anh ta muốn nghe tiếng Đức Giêsu mà không thể. Anh ta muốn cất tiếng cầu xin Chúa chữa lành cũng không được. Nhưng với lòng tin của những người đưa anh ta đến xin Đức Giêsu đặt tạy trên anh để anh được khỏi. Đức Giêsu hôm nay đã Chữa lành bệnh tật cho anh. Ngài kéo anh ra một chỗ, lấy tay đặt vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời hô một tiếng: “hãy mở ra”. Ngay lập tức, tai anh ta nghe được, lưỡi anh ta nói  được. Người đâu tiên anh ta nghe tiếng là Đức Giêsu. Người đầu tiên anh ta nói chuyện cũng là Đức Giêsu. Có thể nói, anh ta thật có phúc vì được nghe tiếng Chúa và được nói chuyện cùng Chúa.

Chúng ta hàng ngày có nghe tiếng Chúa, nói chuyện với Chúa không? Lạy Chúa, xin cho con biết nghe tiếng Chúa mỗi ngày, qua những giờ kinh, giờ lễ mà chúng con tham dự. Xin cho chúng con biết dùng miệng lưỡi mà nói chuyện với Chúa, ca tụng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Xin đừng để miệng lưỡi, và đôi tai của chúng con trở nên câm điếc với Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết lắng nghe và ca tụng Chúa không ngừng. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Nghe và nói là hai chiều thông tin thu – phát của con người. Nghe để hiểu người, nói để người hiểu.

Chỉ một trong hai chiều thông tin đó bị hư hỏng sẽ là một nỗi khốn khổ cho con người. Đặc biệt là khi cả hai chiều thông tin đó đều bị hư hỏng thì con người không thể thông giao, trao đổi với người khác được. Sống bên cạnh nhau mà không hiểu nhau thì chẳng khác nào con người sống vô cảm và cũng chẳng khác nào tê liệt hoặc chết về mặt tâm lý.

Vì thấy được nỗi khổ của người câm điếc, nên Chúa đã chữa cho anh ta. Ngài làm một việc mà con người không thể làm được, để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Ngài nối lại mối tương giao giữa con người với con người cho anh ta.

Khi chứng kiến phép lạ đó, dân chúng thán phục và ca tụng Chúa rằng: “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Đứng trước những lời ca tụng của dân chúng, Chúa đã cấm họ “đừng nói với ai” về việc Ngài chữa bệnh. Tại sao vậy?

Thưa, vì Ngài không muốn họ hiểu sai về sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài đến thế gian không phải để chữa bệnh nhưng để cứu độ con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ. Chính vì thế mà Ngài cấm không cho họ quảng bá việc Ngài làm.

Tạ ơn Chúa, chúng ta không bị câm điếc về thể lý. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đang bị câm điếc về đời sống thiêng liêng, khiến ta không nghe được tiếng Chúa hay tiếng rên xiết trong đau khổ của tha nhân, hoặc bản thân ta bị câm không dám nói lên sự thật.

Xin Chúa hãy chữa lành chứng bệnh câm điếc thiêng liêng này cho ta, để ta nghe được tiếng Chúa và tiếng nói của những người đau khổ đang kêu cầu sự trợ giúp của ta, đồng thời ta cũng xin Chúa cho ta hãy nói Lời Chúa và những điều tốt đẹp để xây dựng lợi ích cho mình và cho tha nhân. Amen.