Thứ Ba Tuần VI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1                    Gc 1,12-18

Chính Thiên Chúa không cám dỗ ai.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói : “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội ; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.

Đáp ca                    Tv 93,12-13a.14-15.18-19 (Đ. c.12a)

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

12Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.13aNgài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

14Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản ;15công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

18Lạy Chúa, khi con nói : “Này chân con lảo đảo”,
tình thương Ngài đã đỡ nâng con ;19lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

Tung hô Tin Mừng                    Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                    Mc 8,14-21

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

 

BẬN TÂM ĐẾN NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG (Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường)

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là đoạn ngay khi Chúa Giê-su làm phép hóa bánh ra nhiều (Mc 8, 1-10). Phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su không chỉ muốn hướng lòng dân chúng tới một thứ bánh “thiêng liêng” hơn là đơn thuần là thứ bánh vật chất, nhưng Ngài còn muốn cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng, những người biệt phái và ngay cả các môn đệ thân cận với Chúa cũng mang thật nặng chất “con người”. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, điều còn dư âm lại trong trí các môn đệ chỉ là bánh vật chất, không có gì hơn! Các môn chỉ nghĩ đến những cái vật chất của thế giới trần tục này, mà quên đi quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.

Điều các môn đệ quan tâm xưa kia cũng không khác gì với chúng ta hôm nay. Nhiều khi Chúa ban cho ta thành công trong một công việc, thì sau đó điều duy nhất chúng ta còn nhớ chỉ là sự thành công, chúng ta không thể vươn xa hơn một chút để có thể thấy đó là những dấu chỉ về tình thương của Người. Lời Chúa hôm nay, mời gọi mỗi chúng ta hãy nhìn những sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình, cũng như những dấu chỉ thời đại mà hướng tới những điều cao cả và thiêng liêng hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con là những con người yếu đuối, chúng con đang bận tâm quá nhiều việc thế gian, bận tâm quá nhiều vào việc ăn uống vui chơi. Xin Chúa cho chúng con sống giữa thế gian, nhưng luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về thế gian, mà luôn tìm và nhận ra tình yêu cũng như quyền năng Chúa trong cuộc sống chúng con. Amen.

 

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại, khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi trên thuyền, Chúa căn dặn các ông rằng: “anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê”.

Khi Chúa căn dặn như thế, các môn đệ lại nghĩ rằng; chắc các ông quên không mang bánh theo, cho nên Chúa mới nhắc khéo như vậy, chứ các ông không nghĩ về việc Chúa canh chừng các ông đừng lây nhiễm bởi lối sống giả hình của những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Hê-rô-đê.

Bởi vì, lòng trí các ông còn quá hẹp hòi và với cái nhìn thiển cận, các ông chỉ nghĩ đến những chuyện trước mắt, đến những vật chất của thế giới trần tục này mà không biết nhìn xa trông rộng, không thấy được những mối nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng.

Trong khi Chúa thì muốn hướng các ông tới cái nhìn thiêng liêng cao thượng, khát khao những điều vĩ đại hơn thuộc thế giới tâm linh, tới cuộc sống vĩnh cửu mới là điều quan trọng, và đòi hỏi các ông phải chiến đấu rất nhiều với những điều xấu xa thì các ông lại không nhận ra.

Chính vì vậy mà Chúa đã trách các ông thật nặng lời là “lòng trí anh em ngu muội như thế sao?”, rồi Ngài trưng dẫn việc làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để các ông đừng quá lo lắng, bận tâm tới của ăn vật chất nữa mà hãy nghĩ tới đời sống thiêng liêng.

Con người ngày nay cũng quá bận tâm tới cơm áo gạo tiền mà quên đi những giá trị siêu nhiên vĩnh cửu. Ngay cả con cái Chúa cũng không thoát ra khỏi mối bận tâm đó.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy xa tránh lối sống giả hình là thứ men hủy hoại đời sống thiêng liêng của ta. Thay vào đó, ta hãy cố gắng tìm kiếm lương thực thiêng liêng, tìm kiếm những giá trị vững bền, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.