Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa Kitô Vua

https://youtu.be/Lv5lISOSz38

https://youtu.be/0N_aHuQZZpc

Lm. Thái Nguyên