Hội Khôi Bình miền Bắc họp mặt mừng kỉ niệm 20 năm thành lập

Đại Lãm: Từ ngày 21 – 22/10/2015, các thành viên hội Khôi Bình miền Bắc đã họp mặt mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Khôi Bình Việt Nam, hôm nay  cũng là ngày lễ bổn mạng Khôi Bình Bắc Ninh.

Trong ngày lễ kỉ niệm đã quy tụ hơn 600 thành viện đến từ các giáo phận : Hưng Hóa,  Hà Nội và Bắc Ninh. Các đoàn Khôi Bình đã có mặt tại Đại lãm từ sáng ngày 21/10, để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc, và được nghe chia sẽ và giải quyết những khúc mắc từ anh trưởng Khôi Bình Việt Nam Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa.

Đại hội được diễn ra trang trọng và sốt sắng qua thánh lễ tạ ơn vào lúc 9h00 ngày 22-10. về chủ tế  thánh lễ có cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu và quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng của cha linh hướng Khôi Bình Bắc Ninh Giuse Nguyễn Huy Tảo nhấn mạnh đến việc các thành viên Khôi Bình phải là gương sáng giữa đời và là chứng nhân cho Chúa nơi những người chưa nhận biết Chúa.

Được biết Khôi Bình được phát triển trong giáo phận Bắc Ninh từ năm 1991. Khi mới thành lập rất khó khăn  với tên là Gia Đình Tương Trợ do cha Giuse Nguyễn Huy Tảo làm linh hướng. Khi Cha Rober HenRich cùng ban quản gia Khôi Bình Việt Nam đặt chân tới giáo xứ Đại lãm, Gia Đình Tương Trợ chính thức gia nhập vào Gia Đình Khôi Bình Việt Nam.

IMG_9259 - Copy IMG_9261 - Copy IMG_9267 IMG_9268 IMG_9271 - Copy IMG_9275 IMG_9277 IMG_9279 IMG_9281 IMG_9283

Nguyễn Hoà