Chúc mừng bổn mạng thánh Phêrô và Phaolô quý cha

   TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

       Mừng lễ quý Cha:

 1. Phêrô Nguyễn Công Văn

2. Phêrô Mai Viết Thắng

3. Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ

4. Phêrô Đỗ Công Viên

5. Phêrô M. Nguyễn Thái Công

6. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng

7. Phaolô Nguyễn Hoàng Khoa Nam OP.

Kính chúc quý Cha

Ngày Lễ Quan Thày vui tươi, thánh đức, tràn đầy hồng ân Chúa  

và suốt cuộc đời có Thánh Quan Thày gìn giữ, chở che.

 Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Bắc Ninh

Cùng Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh 

và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.