Dòng nữ Đaminh Bắc Ninh: Hoa trái đầu mùa

 

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan

Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười” (TV 126,)

Kể từ ngày được Đức Cha Giáo Phận công bố tái thiết lập, Hội Dòng Nữ ĐaMinh Bắc Ninh  đã gắng công chung tay gieo vãi, vun trồng. Đến nay, Hội Dòng đã thu hoạch được những hoa trái đầu mùa. Quả thực, đây là một vụ mùa  Nhiệm Mầu trong kế hoạch mà Thiên Chúa dành riêng cho Hội Dòng chúng ta.

Chúng con, chín chị em Tiền Vĩnh Thệ và tám em Tập Sinh cảm nhận mình rất hạnh phúc vì được Hội Dòng yêu thương cách đặc biệt. Hội Dòng đã tạo mọi điều kiện để chúng con được chìm sâu vào trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thật sự, một năm qua là một năm “sa mạc của tâm linh”. Chính nơi đó, chúng con được gặp gỡ mật thiết với Thiên Chúa trong một “cuộc hò hẹn nhiệm mầu”, để thỉnh biết Thánh Ý Ngài và để nhận lãnh cho một sứ mạng huyền nhiệm. Như lời của ngôn sứ Hôsê: “Thiên Chúa sẽ dẫn đưa Israel vào sa mạc, vào nơi thanh vắng, để ở đó, lòng kề lòng, Ta sẽ tâm tình với nó” (Hs 2,16).

Đặc biệt hơn, để chuẩn bị cho ngày chúng con được lãnh nhận hồng ân thánh hiến qua việc tuyên khấn, toàn thể Hội Dòng thêm tha thiết hơn hướng về chúng con trong tuần tĩnh tâm dọn lòng, từ ngày 12 – 20 tháng 07 năm 2014. Chúng con đã thật sự cảm nếm được niềm hạnh phúc ngọt ngào của sự “ với chạm tới Thiên Chúa” từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình.

Hồng ân nối tiếp hồng ân, chúng con ai cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Ngàn câu tri ân, biết ơn xin được gói trọn trong tim suốt đời. Bài ca tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm, khép lại một năm tập của chúng con là một Thánh lễ tạ ơn trên núi Đức Mẹ, tại Đan Viện Châu Sơn Nho Quan. Cùng với Mẹ Maria, chúng con đồng thanh hát lên bài ca tri ân Chúa và Hội Dòng:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng,

Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới,

Từ nay hết mọi đời,

Sẽ khen rằng tôi có phước.

DSC08299 (2) DSC08303

Maria Trần Tuyến

Tin liên quan