Giáo xứ An Bài: 31 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần

“Bí tích Thêm Sức là Bí tích đặc biệt, là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban Chúa Thánh Thần cho ta. Nhờ sự hướng dẫn và thánh hoá của Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu sẽ sống đời sống trưởng thành hơn.” Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã nhấn mạnh như trên khi ngài đến thăm mục vụ và chủ tế thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 31 em thuộc giáo xứ An Bài và Trung Xuân được cử hành vào lúc 08g00 ngày 09/7/2023 tại nhà thờ An Bài.

Hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu trong hai giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với ngài trong thánh lễ để cầu nguyện cho các em sắp được lãnh nhận Bí tích, được Chúa Thánh Thần ban ơn trở nên những Kitô hữu trưởng thành.

Sau bài Tin Mừng, Đức cha Giuse đã hỏi các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần một số câu hỏi để ôn lại kiến thức cơ bản về Giáo lý. Tuy những câu hỏi chỉ là những kiến thức cơ bản về Giáo lý nhưng lại hâm nóng việc sống đạo của mỗi người, đặc biệt là các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Đức cha Giuse đã dùng ví dụ thực tế để giải thích rõ về “Ấn tín” của Bí tích Rửa tội, Thêm sức và các bí tích khác do Chúa Giêsu lập. Các Bí tích được Đức Kitô thiết lập, truyền lại cho Hội Thánh cử hành và ban các ân sủng riêng cho từng Bí tích. Nhờ lãnh nhận các Bí tích đó, chúng ta có thể sống một cuộc sống trần thế một cách tốt lành trong ơn gọi của mình và trở thành những chứng nhân giữa đời.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức Nghi thức gồm 3 phần:

Phần 1: Lặp lại lời hứa và Tuyên xưng đức tin.
Phần 2: Đặt tay và lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần.
Phần 3: Xức dầu thánh và trao ban bình an.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cầu chúc cho các em nhờ sự hướng dẫn và thánh hoá của Chúa Thánh Thần, luôn vững vàng trong đức tin và làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày.

BTT An Bài