Giáo Xứ Tư Đình: Nhà Giáo Lý Mới

Thứ Bảy, Ngày 20/10/2018, cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu cùng quý cha trong  giáo phận đã về dâng Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà giáo lý tại giáo xứ Tử Đình.

Trước thánh lễ, vào lúc 8g45, cha Tổng Đại Diện đã chủ sự nghi thức làm phép nhà giáo lý mới trước sự hiện hiện đông đảo quý cha, quý khách và cộng đoàn giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tôma Nguyễn Văn Phùng đã khơi lên cho cộng đoàn giáo xứ tâm tình tạ ơn. Chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh khác nhau dù thành công hay thất bại, với mọi thành phần khác nhau, dù chống đối hay xây dựng. Tạ ơn không chỉ hôm nay với kèn trống hoa nến, nhưng mỗi người cần hướng tâm tình tạ ơn đến Thiên Chúa, để ngôi nhà giáo lý được đưa vào sử dụng với mục đích thánh thiêng là nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ.

Cuối thánh lễ, ông trùm đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tử Đình có lời tri ân Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp thông dâng thánh lễ chúc mừng cho giáo xứ.

Cha Quản hạt Đaminh Vũ Quang Chí đã có lời cảm ơn đến cha xứ Giuse Trần Quang Thu chính xứ Tử Đình, ngài đã nhiệt tình xây dựng giáo xứ phát triển về mọi mặt, đặc biệt trong việc xây dựng nhà giáo lý. Với chặng đường 5 năm đã trôi qua, cha đã gắn bó với giáo xứ, đã hy sinh rất nhiều để lo cho giáo xứ. Nhân dịp mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20.10), cha quản hạt gửi lời chúc đến quý sơ, quý bà và quý chị trong giáo xứ, luôn trở nên người phụ nữ tuyệt vời như Đức Mẹ Maria để gia đình và giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Được biết, Tử Đình là giáo xứ của giáo phận Bắc Ninh nằm trong nội thành của thành phố Hà Nội. Với số giáo dân là gần 2.000 người, trải dài trên 8 họ giáo bao gồm: nhà xứ Tử Đình, Kim Lan, Ngọc Động, Xuân Thụy, Hạ Dương, Nông Vụ và Đề Trụ. Hiện nay, đời sống đức tin giáo dân rất sốt sắng và vững mạnh, tuy nhiên cũng như nhiều giáo xứ khác ở thành phố, người tín hữu Tử Đình cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như làn sóng di dân ồ ạt, giới trẻ đang phải đối mặt với trào lưu tục hóa.

  Vì thế, do nhu cầu mục vụ cấp bách, nhà giáo lý Giáo xứ Tử Đình đã được khởi công xây dựng. Sau hơn một năm vất vả, ngôi nhà đã hoàn thành với sự tận tình của cha xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngôi nhà giáo lý có chiều dài 40m, chiều rộng gần 10m với 3 sàn nhà, tổng diện tích mặt bằng sử dụng là hơn 1000 m2. Giờ đây, các em thiếu nhi, giới trẻ có nơi để học giáo lý và sinh hoạt chung.

Sơn Dương Nguyễn