Hình ảnh họp mặt: Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình

Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình giáo phận Bắc Ninh họp mặt tại trung tâm mục vụ giáo phận. Dưới đây là hình ảnh ngày họp mặt:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Xương Giang