Ông bà cố các linh mục, nam nữ tu sỹ mừng lễ bổn mạng thánh Anrê Kim Thông

Bắc Ninh: Sáng ngày lễ thánh tử đạo An rê Nguyễn Kim Thông (ngày 15 tháng 7 năm 2015), quý ông bà cố các linh mục và nam nữ tu sỹ giáo phận Bắc Ninh tập trung về ngôi nhà cha chung là toà giám mục Bắc Ninh mừng lễ bổn mạng.

Thánh lễ mừng bổn mạng  được cử hành lúc 10g30 sáng  tại ngôi  nhà thờ chính toà cổ kính 123 năm tuổi do đức cha giáo phận chủ tế; cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu và một số quý cha trong giáo phận.

Trước thánh lễ vào lúc 9g00, đức cha đã có buổi gặp gỡ thân mật với quý ông bà cố do cha trưởng ban tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ OP điều khiển chương trình.

Cũng nên biết hội ông bà cố các linh mục, nam nữ tu sỹ được đức cha Cosma thành lập khi ngài mới về  giáo phận trên cương vị mục tử được một thời gian ngắn và nhận thánh tử đạo An rê Nguyễn Kim Thông làm bổn mạng. Hàng năm cứ vào dịp kính nhớ ngài, quý ông bà cố lại có dịp về toà giám mục mừng lễ bổn mạng và gặp gỡ nhau.

IMG_0591 IMG_0592 IMG_0594 IMG_0595 IMG_0596

Hà Như Nguyệt