Home / Thông báo / Giáo phận / Video thánh lễ truyền chức linh mục lúc 19g30 thứ sáu ngày 11/6/2021

About admingdbn

Check Also

Giáo Xứ Nỷ mừng lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ của Hội …