Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Hiển Linh: Chúa trong đời, Chúa trong tôi

HIỂN LINH: CHÚA TRONG ĐỜI, CHÚA TRONG TÔI

Hiển linh là gì? Hiển linh có nghĩa là Hài nhi Giêsu tỏ lộ bản tính thần linh cho nhân loại. Hài nhi bé nhỏ đang nằm trong máng cỏ không chỉ là một trẻ thơ bình thường, nhưng là chính Thiên Chúa linh thánh làm người. Thế nên mới hiểu được tại sao Phúc Âm kể chuyện ba vua lại đến cúi mình thờ lạy và dâng những lễ vật quí giá nhất cho Hài nhi bé nhỏ nằm nơi máng cỏ.

Phúc Âm cho chúng ta thấy 3 cách căn bản Chúa dùng để tỏ mình ra. Cách thứ nhất Chúa tỏ mình qua vũ trụ thiên nhiên như ánh sao dẫn đường cho 3 vua. Cách thứ hai Chúa tỏ mình qua Kinh Thánh giúp cho các kinh sư biết được Chúa Giêsu sinh ra ở Belem. Và cách thứ ba Chúa tỏ mình qua chính Đức Giêsu Kitô làm người. Chính nơi Hài nhi Giêsu bé nhỏ mà 3 vua đã nhận ra Vua Trời giáng thế để rồi quì gối xuống thờ lạy. Thế nên, chúng ta có thể thấy Chúa trong mọi sự, đặc biệt trong những người bé nhỏ, những người ngay trong chính gia đình mình.

Chiêm ngắm bản tính thần linh nơi Hài nhi Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta hãy nhìn ngắm hình ảnh thần linh nơi chính bản thân mình. Đừng quên rằng: mỗi người chúng ta thực sự được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thế nên, mừng Lễ Hiển Linh là dịp để chúng ta không chỉ nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, mà mỗi người còn được mời gọi hãy sống làm sao để người khác có thể nhận ra Chúa đang hiển linh nơi chính mỗi người chúng ta. Và như thế khi chiêm ngắm mình, chiêm ngắm người, ta đều có thể thốt lên: Ôi, Chúa đây rồi! Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường