Tông đồ Cầu nguyện, 20.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-01-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con hân hoan đón chào ngày mới và dâng Cha những điều con sống hôm nay. Chúa Giê-su Con Cha mời gọi con thay đổi thái độ sống để trái tim con ngày càng nên giống như Con Cha hơn trong mọi sự : từ công việc, gia đình, đến việc giải trí. Con xin dâng lên Cha ngày sống để cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome a new day and offer what you live to the Lord. Jesus invites you to a life that renews your attitudes, to make your heart more like his. This encompasses everything, including work, family and entertainment. Offer your day that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Sự yếu đuối và tham lam của con người thường dẫn đến việc tham nhũng, bất công và nghèo đói. Sự xấu này xúi giục chúng ta thay vì chăm sóc và chia sẻ của cải với người khác, chúng ta lại tích trữ tiền bạc, thức ăn, và tài nguyên thiên nhiên cho chính mình, cho đất nước hay dân tộc mình. Trong ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu, hãy phản tỉnh về cách bạn sử dụng của cải. Bạn có nhận thấy mình như một người quản lý của cải được trao phó cho bạn, và bạn cũng biết chia sẻ chúng cho tha nhân không?

WITH JESUS DURING A DAY

Human fragility and greed often lead to corruption, injustice, poverty and hunger. It may be tempting that, instead of caring for others and sharing our goods with them, we accumulate money, food and natural resources for ourselves, or our own nation or ethnic group. On this day of prayer for the Unity of Christians, reflect on how you use your materials. Do you recognize yourself as a steward of your material good that are given to you to share with your neighbor?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Dừng lại một chút vào lúc cuối ngày, và dâng lời tạ ơn về tất cả mọi điều đã xảy ra hôm nay. Bạn đã đối xử như thế nào với những người thân cận? Bạn có nhớ bất kì điều gì đã khiến bạn lo âu, hay làm cho tim bạn giận dữ? Bạn có giữ mối hận thù nào không? Hãy nhìn vào sâu vào trái tim mình và giải phóng tất cả những gì khiến mình bất an. Ghi chú lại những điều bạn nhận ra được và dâng tất cả lên cho Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.