Tông đồ Cầu nguyện, 5.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-02-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Sớm nay con cầu nguyện, “Con cảm tạ Cha vì một ngày mới, con xin dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho sứ mệnh của Cha.”. “Vấn đề ở đây không phải là ngờ vực hay sợ hãi. Nhưng vấn đề là những hoài nghi sợ hãi điều khiển hướng suy nghĩ và hành động của chúng ta, khiến chúng ta trở nên cố chấp, bảo thủ và có lẽ chúng ta cũng không nhận ra mình đang phân biệt chủng tộc.” (ĐGH Phanxicô) Nỗi sợ hãi thực sự là mối nguy nếu chúng gây chia rẻ giữa con và những người thân cận. Con cố gắng tin tưởng vào người khác và nhìn nhận những người thân cận bằng cả con tim mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Pray this morning, “Thank you Lord for this new day, I offer you my life at the service of your mission.” “The problem is not the fact of having doubts and feeling fear. The problem is when those doubts and fears condition our way of thinking and acting to the point of becoming intolerant, closed and perhaps, without realizing, even racist ” (Pope Francis). Fear is a harmful if it separates you from your neighbor. Try to trust others and look at your neighbor with your heart. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào lúc giữa ngày, con dừng lại một chút và phản tỉnh về bước thứ hai trong Đường của Con Tim, con nhận ra cách mình đáp trả Tình Yêu, “Sự khước từ tình yêu có thể rất mạnh mẽ, trong sự ích kỉ, cao ngạo, ghen ghét, khinh chê. Điều đó khiến chúng ta khép mình lại, cô lập mình khỏi tha nhân và với Chúa.” Những lời này muốn nhắn nhủ con điều gì? Con cầu nguyện với lòng tin tưởng rằng “Lạy Chúa, xin biển đổi trái tim con nên giống Chúa.”

WITH JESUS DURING A DAY

In the middle of the day, pause and reflect on the second step in the Way of the Heart, recognizing how your heart responds to Love. “The rejection of love can be so strong, in selfishness, pride, hate, contempt, that we can be locked in ourselves, we separate ourselves from others and from God.” What do these words say to you? Pray with faith, “Lord, transform my heart into one more like yours.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành thời gian ở lại riêng tư với Chúa, thở thật sâu và nhìn vào cõi lòng mình. Hôm nay con có gìn giữ niềm vui và hòa bình trong tâm thế không? Con có hành động bác ái với người thân cận không? Con ở lại thêm chút trong bình an, và cầu xin Chúa ôm ấp con bằng tình yêu của Ngài. Con viết ra quyết tâm của mình vào ngày mai khi sắp kết thúc một ngày. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.