Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.3.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-03-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mừng ngày lễ Truyền Tin hôm nay: “Kính chào Maria!” Cùng với Mẹ, con xin dâng ngày sống của con, niềm vui và cả những nỗi buồn, xin cho con sẵn sàng theo Chúa như Mẹ vậy. Việc dâng mình lên Chúa có ý nghĩa gì? Xin cho con được gia nhập vào đại gia đình những người đón nhận Chúa Giê-su đến trong lòng, và rao truyền về Người cho thế giới hôm nay, cùng mang theo sứ mệnh lòng thương xót của Người. Hôm nay cùng với Giáo Hội, con hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em ở Trung Quốc, con muốn sống hiệp nhất, vượt qua rào cản của sự chia rẽ. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.    

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the feast of the Annunciation: “Hail, Mary!” With Mary, I offer the Lord my day, my joys and my sorrows and make myself available to you, like she was. What does it mean to offer myself to the Lord? May I enter into the great family of those who welcome Jesus into their hearts to give him to the world, and to carry with him his mission of compassion. Today, in the Church, I unite with my brothers and sisters in China and thinking of them, I want to live unity, overcome divisions already around me, and by extension to China. Jesus, I trust in you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trong Thoả Thuận Tạm Thời kí kết [giữa Toà Thánh] với chính quyền Trung Quốc, (…) Lần đầu tiên, Hiệp định đặt ra các yếu tố hợp tác bền vững giữa các cơ quan nhà nước và Toà Thánh, với hy vọng sẽ gửi đến cho cộng đoàn giáo dân Công Giáo những mục tử tốt lành.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin trao phó Giáo Hội Trung Quốc và cả chính quyền nước này cho Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Provisional Agreement signed with the Chinese Authorities, (…) For the first time, the Agreement sets out stable elements of cooperation between the state authorities and the Apostolic See, in the hope of providing the Catholic community with good shepherds..” (Pope Francis) Jesus, we entrust to you the Church in China, and the government of this country!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm vững trí và dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. Khẽ nhắm mắt lại và thinh lặng đôi chút. Để bản thân mình được sống ở giây phút hiện tại và nhìn sâu và trái tim nơi tất cả mọi việc đã xảy ra hôm nay: con người, nơi chốn, hoàn cảnh và những cuộc đối thoại. Điều gì động lại trong tim con? Con đã có những cảm xúc nào? Điều gì đánh động con? Con lưu tâm đến những gì con đã khám phá được và dâng lên trước nhan Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.