Giáo xứ Chính Tòa – cầu nguyện Taizé “Thánh Giá trong đời sống người trẻ”

Hôm nay (18/11), Thánh Giá Đại hội Giới trẻ về với Giáo xứ Chính Toà Bắc Ninh ngày thứ 3. Ngay sau Thánh lễ, các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào giờ cầu nguyện trước Thánh giá, dưới nền nhạc Taizé sâu lắng.

Khoảng thời gian tuyệt vời này, giúp cho cộng đoàn được ở lại với Chúa thâm sâu hơn. Cha Chủ tế hướng dẫn cộng đoàn chiêm ngắm Thánh giá Chúa, suy tư về chủ đề “Thánh Giá trong đời sống người trẻ”.

Trong tâm tình tôn vinh Thiên Chúa, mở đầu giờ cầu nguyện bằng giai điệu “TUI AMORIS”. Tiếp đến, tất cả cùng nhau lắng nghe thánh sử Lu-ca kể lại giây phút đau thương của Chúa Giê-su trên thập giá (x.Lc 23,33.39-43).

Các bạn thiếu nhi ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa và các giáo lý viên cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng con, để chúng con can đảm bước đi trên con đường Chúa muốn”.

Giờ cầu nguyện kết thúc trong tâm tình sốt mến của toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.

BTT Giáo xứ Chính Tòa