Giáo xứ Đồng Chương – Thường huấn Giáo lý viên, Huynh-Dự Trưởng

“Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31).

Ngày 22/10, sau Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên, buổi thường huấn hàng tháng của các anh chị Giáo Lý Viên, Huynh – Dự Trưởng giáo xứ Đồng Chương đã được diễn ra với sự đồng hành của cha Giuse Trương Văn Tú.

Trong buổi thường huấn này, các anh chị đã được tĩnh tâm, cùng nhau chia sẻ Lời Chúa, học hỏi thêm về nhân bản, sư phạm Giáo Lý và các kĩ năng sinh hoạt.

Chính buổi thường huấn này đã giúp mỗi người Huynh – Dự Trưởng giáo xứ Đồng Chương biết lắng đọng tâm hồn, nhìn nhận bản thân và dẹp bỏ những bộn bề, lo toan của cuộc sống để đến với Chúa – nơi mà quý Huynh – Dự Trưởng có thể nghỉ ngơi và tìm được hạnh phúc trong đời phục vụ.

Xin Chúa hãy đến và ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng con, để hướng dẫn và giúp chúng con tăng thêm sự nhiệt huyết, lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa, hầu giúp chúng con biết đến với Chúa nhiều hơn để trò chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa và chia sẻ với nhau.

BTT Giáo xứ Đồng Chương

Tin liên quan