Thứ Ba Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1    Cv 16, 22-34

Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.

Trích sách Công vụ tông đồ.

22 Hồi ấy, đám đông ở Phi-lip-phê nổi lên chống ông Phao-lô và ông Xi-la. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. 23  Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. 24 Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.

25 Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. 26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. 27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. 28 Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại mình làm chi: chúng tôi còn cả đây mà!”

29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la, 30 rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?” 31 Hai ông đáp: “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.”

32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. 34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

 Ðáp ca        Tv 137, 1-2a.2bc-3.7c-8

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 16, 7.13

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy sẽ sai Thần Khí sự  thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng   Ga 16, 5-11

Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai  lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; 10  về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”.

Nhận ra tội lỗi (Lm. Phanxicô Hoàng Trọng Tưởng)

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là tiếp nối của đoạn Tin Mừng hôm qua nói về Chúa Thánh Thần và chức năng của Ngài khi đến thế gian. Trong trích đoạn trước, Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu giới thiệu như là Đấng Bảo Trợ để cùng các môn đệ làm chứng cho Ngài ở trần gian này. Và hôm nay, Đức Giêsu còn khẳng định cho các môn đệ biết, Ngài ra đi thì có lợi cho các ông hơn là khi Ngài còn ở với các ông. Vì khi Ngài đi rồi thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến và Đấng ấy sẽ tố cáo thế gian về những sai lầm của mình.

Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi: Thế gian mà đại diện là những người Do Thái đã chẳng tin vào Đức Giêsu. Họ coi Ngài tội lỗi, lộng ngôn phạm thượng với Thiên Chúa. Chúng ta ngày nay cũng vẫn đang và sẽ tiếp tục phạm tội. Nhiều khi phạm tội mà ta còn chẳng biết mình đã phạm.

Sai lầm thứ hai là về sự công chính: Người Do Thái không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Công Chính nên đã giết chết Ngài. Chúng ta cũng nhiều lần nhận định sai về Chúa, không theo hướng dẫn của Hội Thánh, bóp méo hình ảnh của Chúa theo chủ quan của mình.

Sai lầm thứ ba là về việc xét xử: Thượng Hội Đồng Do Thái xử tội chết cho Đức Giêsu và nhiều người Do Thái khác coi đó là hành động đúng vì được xét xử bởi cơ quan có thẩm quyền. Chúng ta ngày nay nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu mến trong trái tim chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình mà quay trở về với Chúa là Đấng Công Chính. Xin Ngài bảo vệ chúng con trước sức tấn công của quỷ dữ hằng muốn lôi kéo chúng con xa rời Chúa Giêsu và chống lại Người. Giữa một thế giới đang muốn gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Bài tin mừng hôm nay chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em…. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi”.

Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ được ban cho nhân loại, nhưng con người từ chối không đón nhận. Khi không chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế thì đồng nghĩa với việc con người chối bỏ ơn cứu độ và không thể đón nhận được Chúa Thánh Thần.

Khi chối bỏ sự thật, chối bỏ chân lý thì đồng nghĩa với việc con người đón nhận sự gian dối, tội lỗi. Khi Thần Chân Lý tới họ sẽ bị xét xử về tất cả những tội lỗi đã gây ra cho thế gian. Từ việc giết Con Thiên Chúa đến việc lôi kéo con người vào con đường tội lỗi, lầm lạc.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp đỡ mỗi người chúng ta luôn biết mở lòng ra để đón nhận ánh sáng chân lý của Chúa, mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ, luôn biết lắng nghe, tuân giữ và thực hành các điều răn của Thiên Chúa, để nhờ đó ta không bị xét xử về thái độ từ khước ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã trao ban cho thế gian. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ sẽ giúp các môn đệ tin vào Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường nói: xa mặt cách lòng, thân xác xa nhau thì tâm hồn cũng xa nhau. Tuy nhiên nhiều lúc chúng con thấy thân xác sống bên nhau mà lòng dạ vẫn xa cách nhau, và ngược lại chính lúc thân xác xa cách nhau thì tâm hồn lại cảm thấy gần gũi và quí mến nhau hơn. Khi cha mẹ còn đang sống, con cái thường hất hủi thờ ơ, nhưng khi cha mẹ qua đi rồi, con cái mới thấy cần và quý mến cha mẹ hơn.

Lạy Chúa, nhờ kinh nghiệm ấy, con hiểu được Lời Chúa nói: Chúa ra đi thì có lợi hơn. Khi Chúa còn sống trong thân xác, người Do Thái vẫn thường chống đối Chúa, và ngay cả môn đệ vẫn chẳng tin vào Chúa. Nhưng sau khi Chúa chịu chết, nhờ Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động, các môn đệ tin vào Chúa hơn, và người Do thái theo Chúa nhiều hơn.

Ngày nay đôi mắt con chẳng còn được thấy Chúa, nhưng Chúa vẫn ở gần con, Chúa Thánh Thần vẫn ở bên con và lôi kéo lòng con lại gần Chúa. Con xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho con như lời Chúa đã hứa để Người yên ủi dạy dỗ con. Con hứa sẽ để lòng con gần Chúa bằng cách siêng năng cầu nguyện hằng ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu mến trong trái tim con. Xin Chúa giúp con ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn. Xin Chúa bênh vực, bảo vệ con trước sức tấn công của quỷ dữ hằng muốn lôi kéo con xa Chúa Giêsu và chống lại Người. Giữa một thế giới đang muốn gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, xin Chúa giúp con luôn trung thành với Chúa Giêsu. Amen.

Ghi nhớ: “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.