Thứ Tư Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1    Cv 17,15.22-18,1

Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.

Trích sách Công vụ tông đồ.

17.15 Hồi ấy, các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt.

22 Một hôm, đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô  nói: “Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. 23 Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: “Kính thần vô danh”. Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.

24 “Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. 25 Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. 26 Từ một người duy nhất, Thiên Chúa  đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. 27 Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. 28  Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử  động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: “Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.

“Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí  con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá”.

“Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng  mọi người ở mọi nơi phải sám hối, 31 vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết.”

32 Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói: “Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy.” 33 Thế là ông Phao-lô bỏ họ mà đi. 34 Nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa, trong số đó có ông Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng A-rê-ô-pa-gô và một phụ nữ tên là Đa-ma-ri cùng những người khác nữa. 18.1  Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô.

 

Ðáp ca        Tv 148, 1-2.11-12.13.14

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng!

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời.

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Thế lực dân Người, Người đã nâng cao. Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người.

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Tung hô Tin Mừng        Ga 14, 16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ  ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng   Ga 16, 12-15

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn  nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Sự thật toàn vẹn (Lm. Phanxicô Hoàng Trọng Tưởng)

Tiếp bài giáo lý về Chúa Thánh Thần, trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến để dẫn các ông đến sự thật, sự thật toàn vẹn.

Sự thật toàn vẹn nghĩa là gì? Nhìn vào cuộc đời dương thế mà Đức Giêsu đã trải qua, những việc Ngài làm, những lời Ngài dạy, đặc biệt là những lời Ngài giải thích trong đoạn Tin Mừng trên; chúng ta có thể thấy được sự thật toàn vẹn này. Với các môn đệ, họ phải chấp nhận số phận của Thầy mình, phải tự khiêm hạ, phải chịu đau khổ, phải chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Những điều này, ngay lúc này, các ông không thể hiểu và cũng chẳng chịu nổi. Nhưng sau khi Đức Giêsu sống lại và lên trời, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các ông đến sự thật toàn vẹn ấy. Và khi đó, nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các ông đã hiểu được lời Thầy mình đã nói và còn vui lòng chấp nhận mọi đau khổ, thậm chí chịu chết vì Thầy Chí Thánh của mình, để Ngài được tôn vinh.

Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội nhiều gian dối, giả tạo. Đôi khi, người ta chấp nhận những sự giả dối ấy mà tự lừa dối chính bản thân mình. Họ đóng tâm hồn mình lại, không chịu để Thánh Thần Chúa hướng dẫn đến sự thật, đến ánh sáng theo con đường, sứ mạng mà Chúa và các môn đệ ngày xưa đã đi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng mình ra như các môn đệ xưa đã đón nhận Thánh Thần Chúa, chấp nhận để Ngài dẫn dắt. Từ đó, Ngài giúp chúng con thấu hiểu mọi giáo huấn của Chúa, cảm nghiệm được tình yêu bao la thầm lặng của Ngài, và đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn là chính Đức Kitô. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng:  “Thầy còn nhiều điều Phải nói với anh em nhưng giờ đây anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Chân Lý tới,  Người sẽ dậy anh em biết mọi sự thật”.

Khi chưa nhận được Chúa Thánh Thần, các tông đồ chưa được soi lòng mở trí, nên nhiều điều Chúa Giêsu nói, các ông không hiểu. Chẳng hạn như khi Chúa loan báo về cuộc thương khó của Ngài, Phêrô đã căn ngăn, khiến Chúa phải trách mắng nặng lời với ông rằng: “Sa tan hãy lùi lại đằng sau Thầy, vì tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người, không phải của Thiên Chúa”. Hay khi chúa nói về men giả hình, các ông lại tưởng là Chúa bảo các ông quên không mang bánh…” Nghĩa là lòng trí các ông còn mù tối, chưa hiểu được những vấn đề siêu nhiên.

Nhưng khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, lòng trí các ông được mở ra. Các ông nhận ra con đường cứu độ của Chúa mà trước đây các ông chưa hiểu.

Không những thế, từ những con người nhát đảm, sợ hãi, các ông trở thành những con người can đảm ra đi rao giảng Tin mừng, dám lấy chính mạng sống của mình để minh chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Điều đó chính là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Xin chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết mở lòng ra đón nhận ân sủng Chúa Thánh Thần, để chúng ta cũng biết can đảm làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh bằng chính đời sống gương sáng đạo đức của chúng ta, để giúp cho người khác nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Amen

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu sẽ ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội, để Chúa Thánh Thần soi sáng Giáo Hội thấu hiểu giáo huấn và sứ mạng của Chúa Giêsu. Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chương trình cứu độ của Chúa Ba Ngôi được trọn vẹn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, để con có thể lãnh nhận trọn vẹn công cuộc cứu độ, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho con. Chúa mặc khải cho con biết Thánh Thần là Thầy dạy con, giúp con hiểu tất cả giáo huấn của Chúa và đưa con vào sự thật toàn vẹn. Nhờ Chúa Thánh Thần, con nhận ra Chúa là Thiên Chúa, và Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất với nhau.

Vì yêu thương chúng con, Chúa Cha đã trao ban Con Một là chính Chúa, và cũng vì yêu thương chúng con nên Chúa ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương của Chúa. Chúng con được Thiên Chúa trân trọng yêu thương, trong khi chúng con chỉ là những thụ tạo của Chúa, những thụ tạo đã hơn một lần chối từ tình yêu của Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần giúp con ngày càng khám phá ra Chúa, thấu hiểu Chúa nhiều hơn, cảm nghiệm được tình yêu bao la thầm lặng của Chúa. Với ơn Phục Sinh giao hòa, con được Chúa ban Thánh Thần. Người luôn hiện diện trong tâm hồn và cuộc sống con. Con muốn trở nên người học trò của Chúa Thánh Thần, luôn ham thích lắng nghe và thực thi những lời Người dạy bảo, những lời của chân lý. Lời của Người âm thầm trong con, xin cho con biết lắng nghe. Và đừng để con cố tình gạt bỏ tiếng nói của Người trong linh hồn con. Amen.

Ghi nhớ: “Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.