Home / Tag Archives: An Tràng

Tag Archives: An Tràng

Sa mạc Salomon 1, phần thực hành

Ngày 22/04/2023, Sa mạc Salomon 1, huấn luyện Ban điều hành các đoàn Thiếu nhi Thánh Thể trong Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh đã bước sang giai đoạn thực hành tại giáo họ Toản Thanh, xứ An Tràng, Bắc Giang. Ngay từ sáng sớm, gần 60 các trưởng đã …

Read More »

Thánh lễ làm phép đất và đặt viên đá đầu tiên Nhà thờ An Tràng

Sau những tháng ngày khát mong và chờ đợi, vào lúc 09g00 ngày 02/01/2023, niềm vui của Giáo xứ An Tràng như vỡ òa trong Thánh lễ làm phép đất và đặt viên đá góc tường xây dựng ngôi nhà thờ mới. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha …

Read More »

An Tràng mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê và lễ Thêm Sức

Ngày 03/12/2022, đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang dâng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê và ban bí tích Thêm Sức cho 66 em thiếu nhi Thánh Thể. Hiện diện trong thánh lễ có cha Nguyễn Bá Tuần, trưởng phân viện dòng Gioan Tẩy Giả Miền Bắc, cha Giuse Hà …

Read More »