Xứ Lực Tiến, sống chứng nhân Tin Mừng cùng với Đức cha Giuse

Hãy trở nên những chứng nhân Tin Mừng là lời mời gọi của Đức cha Giuse, Giám mục giáo phận khi dâng lễ tại nhà thờ Lực Tiến, giáo hạt Tuyên Quang vào lúc 16 giờ ngày 24.4.2024.

Khởi đi từ bài đọc 1 trích sách công vụ Tông Đồ, Đức cha mời gọi mỗi tín hữu trong giáo xứ hãy dùng đời sống của mình để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Qua việc sống đức tin cách mạnh mẽ, mọi người xung quanh sẽ nhận ra được Chúa Giê-su đang hiện diện cách sống động trong cuộc sống.

Điều này cũng được Đức cha lưu tâm khi thăm giáo họ Xuân Vân và giáo khu Cánh Vần vào buổi chiều cùng này. Đức cha chia sẻ tâm tình của ngài trước nỗi ưu tư về sự thiếu thốn cơ sở vật chất của bà con giáo dân. Ngài nhấn mạnh, ngài không cảm thấy bận lòng khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cho bằng những bận lòng về đời sống đức tin của mỗi tín hữu.

Từ đó, Đức cha đã chia sẻ những kinh nghiệm, những gợi ý rất cụ thể và thiết thực để mỗi tín hữu sống chứng nhân Tin Mừng mỗi ngày.

Hy vọng qua những giờ phút bên Đức cha giáo phận, mỗi người trong giáo xứ cũng như trong giáo phận luôn sống chứng nhân Tin Mừng qua đời sống thường ngày.

Jos Thường

Tin liên quan