Bận tâm của Quý Cha trước khi đi nhận xứ

Ngày 04 tháng 7 năm 2022 vừa qua, quý cha được thuyên chuyển trong tháng 6 đã rời giáo xứ; quy tụ tại Toà Giám mục để nghỉ ngơi và gặp gỡ quý Đức cha cùng chia sẻ với nhau trong tình huynh đệ đến ngày 08 tháng 7.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho quý cha xứ mới, cha phó xứ, cha phụ tá, Đức cha phó Giuse đã giúp các cha suy niệm theo bài Tin Mừng Mt 10,7-15 với chủ đề: “Những bận tâm của người môn đệ Chúa Giêsu trước sứ vụ”. Đức cha cũng mời gọi quý cha hãy bận tâm những điều Chúa muốn chứ không phải ưu tư từ cá nhân của riêng mình hay của người khác. Vì thế, Ngài quảng diễn với bốn ý chính: sứ vụ rao giảng Nước Trời; nguyên tắc để thi hành sứ vụ; sống tư cách người được sai đi và điều cốt lõi của sứ vụ.

Bên cạnh những giây phút hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể, quý cha cũng có giờ gặp gỡ huynh đệ và chia sẻ mục vụ. Trong đó, quý cha nêu lên những thuận lợi, khó khăn và thách đố của mình trong sứ vụ truyền giáo tại cánh đồng Giáo phận “Miền Quan Họ” này.

Cũng nên biết, ngày 14 tháng 6 năm 2022, Đức cha Cosma, Giám mục giáo phận đã ký quyết định thuyên chuyển 47 cha. Mười ngày sau, tại Đền Thánh Tâm Bắc Giang, Đức cha phó Giuse đã trao bổ nhiệm thư cho từng cha. Sau những ngày gặp gỡ huynh đệ tại Toà Giám Mục, quý cha sẽ đến nhận nhiệm sở trong hai ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2022.

Nguyễn Nguyễn

Tin liên quan