Caritas Bắc Ninh trao máy vi tính cho văn phòng hội người mù tỉnh Bắc Giang

Trong thời gian từ ngày 28/06 đến 06/07/2017 Caritas Bắc Ninh đã trao máy vi tính cho Hội Người Mù Bắc Giang. Đại diện trong các buổi trao máy vi tính: Caritas Bắc Ninh gồm có Cha Giám đốc Phanxico X. Bùi Quang Thuận, Cha đại diện Hạt Bắc Giang và nhân viên văn phòng Caritas. Đại diện cho Hội người mù Bắc Giang gồm có ông Phó Chủ tịch, cán bộ sáng thuộc Hội Người Mù tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch và các nhân viên văn phòng Hội Người Mù thuộc các huyện trong tỉnh Bắc Giang.

Thứ 4 (ngày 28/06) Caritas Bắc Ninh gồm có cha Giám đốc Fx. Bùi Quang Thuận, nhân viên văn phòng, cha Giu-se Nguyễn Văn Khiêm – Quản Hạt Bắc Giang và cha Giu-se Nguyễn Huy Tảo – chánh xứ Bắc Giang đã đến trao máy vi tính cho Hội Người Mù tỉnh và thành phố Bắc Giang. Cùng ngày cha Giám đốc và nhân viên văn phòng Caritas tiếp tục đến trao máy vi tính cho Hội Người Mù thuộc huyện Yên Dũng – Bắc Giang.

Tiếp tục việc trao máy vi tính thứ 6 (ngày 30/06), Cha Giám đốc Phanxico và nhân viên văn phòng Caritas Bắc Ninh trao máy vi tính cho hội người mù 3 huyện thuộc tỉnh Bắc Giang: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam. Hiện diện trong buổi trao máy vi tính tại huyện Sơn Động có vị đại diện Ủy Ban Nhân Dân huyện. Đại diện cho hội người mù gồm có ông Phó chủ tịch và nhân viên văn phòng Hội Người Mù tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhân viên văn phòng của 3 huyện.

Buổi trao máy vi tính cuối cùng nhằm vào thứ 5 (ngày 06/07) Caritas Bắc Ninh gồm có Cha Giám đốc Phanxico, nhân viên văn phòng và cha chánh xứ Hòa An Giu-se Ngô Xuân Tín đã trao máy vi tính cho Hội Người Mù thuộc 4 huyện: Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên và Hiệp Hòa. Hiện diện trong buổi trao máy vi tính tại huyện Lạng Giang có vị đại diện Ủy Ban Nhân Dân huyện. Đại diện cho Hội Người Mù gồm có ông Phó Chủ tịch và nhân viên văn phòng Hội Người Mù tỉnh Bắc Giang cùng với Chủ tịch, Phó chủ tịch và nhân viên văn phòng của Hội Người Mù thuộc 4 huyện kể trên.

Kết thúc chương trình trao máy vi tính, ông Phó Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Giang đã bày tỏ lòng cảm phục đối với Giáo phận và Caritas Bắc Ninh đã thể hiện sự quan tâm ưu ái đối với những người kém may mắn cụ thể là đối với người khiếm thị. Bởi vì Caritas Giáo phận đã không quản ngại khó khăn tổ chức lớp học vi tính cho cán bộ văn phòng người khiếm thị của tỉnh hội cũng như các huyện hội. Sau khi kết thúc khóa học Caritas Giáo phận lại trao máy vi tính cho văn phòng tỉnh hội, văn phòng của Hội Người Mù thành phố và huyện hội của tỉnh Bắc Giang. Đó là công cụ, là phương tiện để giúp cho người mù có thể tiếp cận với những thông tin qua việc học hỏi, áp dụng những kiến thức đã học vào trong công việc cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó ông Phó Chủ tịch cũng như cán bộ văn phòng huyện hội đã đưa ra những ý kiến với nguyện vọng tiếp tục được tham gia những khóa học nâng cao về việc sử dụng máy vi tính cho người mù do Caritas Bắc Ninh tổ chức.

Việc tổ chức lớp học và trao máy vi tính do Caritas Bắc Ninh thực hiện đối với Hội Người Mù Bắc Giang: Caritas Bắc Ninh hỗ trợ toàn phần kinh phí cho việc tổ chức lớp học và hỗ trợ một phần kinh phí để cộng thêm với số tiền Quý cha trong Hạt Bắc Giang được Ban Tôn Giáo của tỉnh Bắc Giang phụ cấp hàng tháng, các Cha đã chuyển về Caritas Giáo Phận để làm việc bác ái giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cho đến nay Caritas Bắc Ninh đã hoàn thành việc tổ chức lớp học vi tính và trao máy vi tính cho văn phòng tỉnh hội, thành hội và huyện hội thuộc tỉnh Bắc Giang.

Cha Giám đốc Phanxico đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của những người khiếm thị để vượt lên chính mình hòa nhập với đời sống xã hội, đặc biệt là trong xã hội phát triển văn minh như ngày hôm nay. Cha Giám đốc cảm ơn ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã cùng với Caritas tổ chức và hiện diện trong suốt khóa học. Đồng thời, Cha cũng cảm ơn ông Phó Chủ tịch và nhân viên tỉnh hội đã giúp đỡ Caritas Bắc Ninh trong suốt những ngày đi thăm, trao máy vi tính cho tỉnh hội, thành hội cũng như huyện hội. Kết thúc những ngày trao máy, Cha cũng gửi lời cảm ơn đến ông Chủ Tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Giang-Đỗ Trung Kiên, vì công việc không thể hiện diện trong các buổi trao máy vi tính nhưng ông đã sắp xếp để việc trao máy vi tính cho các văn phòng của Hội Người Mù trong tỉnh diễn ra được tốt đẹp.

Văn phòng Caritas Bắc Ninh

Tin liên quan