Cáo phó

Cáo phó ông cố Đaminh, thân phụ cha Giuse Quân

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, gia đình chúng tôi xin kính báo ông cố Đaminh Nguyễn Đình Chiến đã được Chúa gọi...

Xem thêm
Cáo phó Bà cố Matta, thân mẫu cha Micae Đức, C.Ss.R

Bà cố Matta Nguyễn Thị Bản, thân mẫu cha Micae Nguyễn Công Đức, C.Ss.R. đã an nghỉ trong Chúa. ...

Xem thêm
Cáo phó ông cố Phêrô Hiệp, thân phụ dì Maria Hà

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Phục sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: ông cố Phêrô Nguyễn Văn Hiệp đã được...

Xem thêm
Cáo phó Bà cố Maria Hường, thân mẫu cha Gioan Nghĩa

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phúc sinh, gia tang chúng tôi thương tiếc báo tin: Bà cố Maria Đinh Thị Hường,...

Xem thêm