Cáo phó Cha Giuse Trần Quang Vinh

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám Mục Bắc Ninh kính báo Cha Giuse Trần Quang Vinh đã an nghỉ trong Chúa.

Ban tổ chức tang lễ

  1. Cha Phêrô Vêrôna Chu Quang Hòa, quản hạt Vĩnh Phúc – trưởng ban. Đt. 0985037078
  2. Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên – phó ban. Đt. 0913 329 054
  3. Cha Giuse Trần Quang Thu – phó ban. Đt. 0984796772
  4. Ông Giuse Nguyễn Văn Thọ – phó ban. Đt. 0984778023
  5. Ông Giuse Trần Văn Đoàn – phó ban. Đt. 0332667085

Tin liên quan