Chúc mừng bổn mạng thánh Gioakim và Anna

Mừng Lễ Thánh Quan Thày Gioakim 

GIÁO PHẬN  BẮC NINH 

Hân hoan mừng lễ quý cha:

 Gioakim Nguyễn Văn Thoan

Gioakim NGuyễn Đức Thành

 Kính chúc Quý Cha

Mừng Lễ Quan Thày tràn đầy niềm vui, bình an và thánh đức,
luôn noi gương Thánh Quan Thày nhiệt thành rao giảng

và sống chứng nhân Tin Mừng của Chúa.

Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Bắc Ninh

Cùng Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.